مستند اقدام پژوهی بهبود مهارت خواندن در یک دانش آموز دارای اختلال یادگیری پایه چهارم ابتدایی در درس فارسی با استفاده از روش های مشارکتی

آگوست 26, 2016

در تعایف خواندن هر یک از محقّقان نظریات خود را این گونه بیان کرده اند:
توانایی درک و استفاده از نمادهای نوشتاری زبان که توسّط جامعه مورد درخواست قرار می گیرد و توسط فرد ارزش گذاشته می شود.
خواندن فعّالیتی است که در آن نمادها،علامت ها و حروف به کلمه ها و جملاتی با معنای مشخّص تبدیل می شوند.
خواندن،تفسیر معنادار نمادهای کلامی نوشته شده و یا چاپ شده است.
خواندن از سه عمل دیدن،تلفّظ کردن و فهمیدن تشکیل شده است. برای اینکه بتوانیم کلمه ای را بخوانیم اوّل باید شکل کلمه را بشناسیم،دوّم بتوانیم آن را تلفّظ کنیم، سوّم اینکه آن را با مفهوم و معنای درست آن منطبق کنیم. باید توجّه داشت که خواندن بدون درک و فهم اصولاً خواندن نیست، بلکه تلفّظ کلمات و حروف است.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
چگونگی تشخیص مسئله
انگیزه محقق از تحقیق
اهداف محقق از تحقیق
توصیف وضع موجود
اهمّیت و ضرورت تحقیق
شواهد (۱)
گردآوری اطّلاعات
پیشینه تحقیقات
تجزیه و تحلیل داده ها
راهکارهای پیشنهادی برای برطرف شدن مشکل
اعتباربخشی راه حل
اجرای عملی راهکارهای پیشنهادی
چه کسانی بنده را در اجرای راه کارها کمک نمودند؟
شواهد (۲)
ارزیابی نتایج
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع

تعداد صفحات: ۲۱
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند