مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش تدریس عملی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول را در درس ریاضی بهبود بخشم؟

سپتامبر 21, 2015

موضوع انتخاب شده توسط اینجانب در رابطه با نوآوری های آموزشی و به کارگیری تدریس علمی همراه با ابزار و وسایل آموزشی برای دروس ریاضی پایه ی اول می باشد که با ابداع روش و ابزارهای گوناگون توانستم خلاقیت و یادگیری دانش آموزان را ارتقاء ببخشم. این ایده زمانی شکل گرفت که دو نفر از دانش آموزان کلاس در یادگیری جمع و تفریق اعداد ریاضی و در مشخص و تفکیک نمودن اعداد به یکی و ده تایی مشکل داشتند. لذا در این مورد اقداماتی انجام دادم و با ابداع وسایل کمک آموزشی متناسب با مفاهیمی که در اختیار دانش آموزان قرار می گرفت پرداختم. برای یادگیری جمع دو به دو اعداد، از پارچه های جیب دار که به تابلوی کلاس نصب و در آن جمع دو عدد نشان داده می شد، تهیه کردم و برای اموزش اعداد دو رقمی و تفکیک آن به یکی و ده تایی از نی های نوشابه به صورت ابتدایی ولی پرفایده استفاده نمودم و با تشویق این دو دانش آموز بصورت ابتکاری خویش به نتیجه ی مثمر رسیدم.
تمامی این تلاشها و مرارت ها به صورتی پاسخ داده شد که این دو دانش آموز ضعیف در ترم دوم کلاس توصیفی من موفق شدند و به ثمره ی دیگر این روش یادگیری هرچه بیشتر این مفاهیم ریاضی توسط دانش آموزان متوسط و عالی کلاس بود.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسأله
گردآوری اطلاعات (شواهد ۱)
تجزیه و تحلیل داده ها
خلاصه یافته ها
علل پایین بودن کیفیت درس ریاضی
از دیدگاه دبیران ریاضی
از دیدگاه مدیر مدرسه و همکاران
از دیدگاه اولیاء
اهمیت درس ریاضی
هدفهای کلی آموزش ریاضی در دوره ابتدایی
هدفهای خاص آموزش ریاضی در کلاس اول ابتدایی
چگونگی تنظیم فعالیت های درس ریاضی در کلاس اول
شناختی از کتاب ریاضی سال اول ابتدایی
انتخاب راه جدید و به صورت موقت
اجرای راه (طرح) جدید و نظارت بر آن
گردآوری اطلاعات (شواهد ۲)
نمونه ای از برگه نظرخواهی شواهد (۲)
ارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن
تجدیدنظر و دادن گزارش نهایی
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مآخذ مورد استفاده
پیوست

تعداد صفحات: ۵۰

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند