مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل روخوانی دانش آموز دوم ابتدایی را بهبود بخشم؟

آگوست 25, 2016

با توجه به اهمیت خواندن دراین اقدام پژوهی موارد زیر ذکر شده است:
خواندن و اهمیت آن در زندگی انسانها
روشهایی برای بهبود و پیشرفت خواندن و حل مشکل خواندن
راه حل ها و انتخاب آن و چگونگی اجرای این راه حل ها جهت بهبود مشکل
روشهایی که بتوان از طریق آن اطلاعات لازم را از مشکل دانش اموز به دست آورد .

فهرست مطالب

مقدمه
توصیف وضعیت موجود
گرد آوری شواهد یک
تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات
کودکان با دشواری هایی در خواندن و هجی کردن
مهارتهای خواندن
نشانه های اختلال خواندن
راهکار تقویت سوا خواندن
آماده سازی کودکان برای کسب مهارت خواندن
راههای تقویت مهارت خواندن
یافتن راه حل جدید موقت
اجرای راه حل یا راه حلهای انتخاب شده
ارزشیابی از اقدامات جدید
گرد آور شواهد دوم
تجدید نظر در روشهای انجام شده واعتبار سنجی
نتیجه گیری
پیشنهادات
ضمایم
منابع

تعداد صفحات: ۳۰
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند