پایان نامه بررسی عوامل درون مدرسه ای موثر بر آشنایی معلمان دوره ابتدایی با روش های نوین تدریس

آگوست 23, 2015

یکی از عناصر مهم برنامه ی درسی و طراحی آموزشی ، انتخاب و اجرای روش مناسب تدریس توسط معلمان است . شاید بتوان گفت که این عنصر ، در همه ی الگوهای طراحی آموزشی جایگاه ویژه ای دارد و مهم ترین قسمت به حساب می آید ؛ زیرا محتوا ، رسانه ها ، ارزش یابی و کلیه ی مراحل تدریس در جای جای روش و الگوی تدریس قرار می گیرد و معلمان را به همه ی اهدافشان می رساند . هنر معلم نیز در چگونگی انتخاب و اجرای روش های تدریس نمایان می شود .
تحقیق حاضر به بدنبال بررسی عوامل درون مدرسه ای موثر بر آشنایی معلمان دوره ابتدایی با روش های نوین تدریس بود. این تحقیق توصیفی و به روش میدانی انجام گرفت ؛ بدین منظور ۲۰ نفراز معلمان آموزش ابتدایی در جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق ، پرسشنامه محقق ساخته بود. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق هم از طریق آمار توصیفی با استفاده از spss و Excel انجام گرفت .
نتایج یافته ها :
۱- انگیزه معلمان آموزش ابتدایی در آشنایی آنان با روشهای تدریس نو تاثیر خیلی زیادی دارد.
۲- برگزاری دوره های آموزشی مناسب جهت آشنایی با تدریس برای معلمان آموزش ابتدایی در آشنایی آنان با روشهای تدریس نو تاثیر خیلی زیادی دارد.
۳- مدیریت مناسب مدارس درآشنایی معلمان آموزش ابتدایی با روشهای تدریس نو تاثیر خیلی زیادی دارد.
۴- امکانات آموزشی متناسب با روشهای تدریس نو در آشنایی معلمان آموزش ابتدایی با روشهای تدریس نو تاثیر خیلی زیادی دارد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
تعریف تدریس و تحلیل مفاهیم آن
روش تدریس
روش های تدریس
روش های تدریس سنتی و قدیمی
روش های تدریس نوین
تلفیق روش های تدریس
چارچوب جامع برای تدریس حرفه ای
عوامل موثر بر تدریس
ویژگی های شخصیتی و علمی معلم
ویژگی های شاگردان و تأثیر آن در فرایند تدریس
تأثیر برنامه و ساخت نظام آموزشی در فرایند تدریس
تأثیر فضا و تجهیزات آموزشی در فرایند تدریس
تربیت معلم و آموزش های ضمن خدمت
نقش معلم در فرایند یاددهی – یادگیری با توجه به رویکرد سازنده گرایی
راهبردهای تدریس از دیدگاه مکاتب مختلف روان شناسی
آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن
تحولات جهانی در نظام تعلیم و تربیت
فناوری اطلاعات و ارتباطات
نوآوری با استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، نقش جدید معلمان
رویکردهای کاربرد فن آوری ارتباطات و اطلاعات در کلاس درس
شیوه های تدریس در فرایند یاددهی – یادگیری
نمونه هایی از روش های فعال یادگیری روش های نوین تدریس
بهره گیری از روش های جدید آموزشی
انتخاب راهبردهای یاددهی – یادگیری
رویکرد های آموزشی برای پرورش خلاقیت
پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار جمع آوری داده ها
روش های آماری
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه
آزمون سوالها
فصل پنجم: خلاصه تحقیق، بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
منابع
پیوست
فهرست جداول
جدول ۴-۱- توصیف تأثیر انگیزه معلمان آموزش ابتدایی در آشنایی آنان با روش های تدریس نو
جدول ۴-۲- توصیف تأثیر برگزاری دوره های آموزشی مناسب جهت آشنایی با تدریس برای معلمان آموزش ابتدایی در آشنایی آنان با روش های تدریس نو
جدول ۴-۳- توصیف تأثیر مدیریت مناسب مدارس در آشنایی معلمان آموزش ابتدایی با روشهای تدریس نو
جدول ۴-۴- توصیف تأثیر امکانات آموزشی متناسب با روشهای تدریس نو در آشنایی معلمان آموزش ابتدایی با روش های تدریس نو
فهرست شکلها و نمودارها
نمودار ۴-۱- توصیف تأثیر انگیزه معلمان آموزش ابتدایی در آشنایی آنان با روش های تدریس نو
نمودار ۴-۲- توصیف تأثیر برگزاری دوره های آموزشی مناسب جهت آشنایی با تدریس برای معلمان آموزش ابتدایی در آشنایی آنان با روش های تدریس نو
نمودار ۴-۳- توصیف تأثیر مدیریت مناسب مدارس در آشنایی معلمان آموزش ابتدایی با روشهای تدریس نو
نمودار ۴-۴- توصیف تأثیر امکانات آموزشی متناسب با روشهای تدریس نو در آشنایی معلمان آموزش ابتدایی با روش های تدریس نو

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۸۲
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.