پایان نامه بررسی میزان اثر بخشی آزمایشگاههای دبیرستان ها در یادگیری از دیدگاه دانش آموزان مقطع متوسطه

آگوست 24, 2015

اهمیت تجربه ی فردی دانش آموز در درک مفاهیم علوم تجربی بر کسی پوشیده نیست ، واضح است دانش آموز با انجام آزمایش و کسب تجربه ی عملی انس و الفتی با علوم پیدا می کند که با روش های تئوری دست یافتنی نیست . اگر مطالعه ی کتاب درسی با انجام آزمایش های مربوط به آن همزمان باشد ، دانش آموز را در مسیر کشف پدیده ها و قوانین طبیعت قرار میدهد و بدین ترتیب آموخته های او بیشتر و درک او عمیق تر می شود . دانشمندان نیز با همین روش به کشف قوانین و پدیده های طبیعی نائل شده اند . روش مکاشفه ای روحیه ی جستجو گری را در دانش آموز تقویت می کند و به او می آموزد تا با مشاهده ی پدیده های مختلف در آنها تعمق کند و در صدد کشف آنها بر آید .

فهرست مطالب:

فصل یکم: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
تعریف واژه ها و اصلاحات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
مختصری در مورد تجربیات
خلاقیت و نوآوری
آموزش خلاقیت و نوآوری در نوجوانان و جوانان بوسیله تکنولوژی آموزشی
ضرورت پارادایم های ذهنی
چگونگی استفاده از تکنولوژی آموزشی در کشور
ارائه رویکردهایی جهت بهبود تکنولوژی آموزشی
تاریخچه مختصر از علم شیمی
علم شیمی
پیدایش علم شیمی
سیر تکاملی و رشد شیمی
طبقه بندی علم شیمی
جایگاه آزمایشگاه در آموزش شیمی و فیزیک
سازماندهی ساختار و محتوای کتاب آزمایشگاه شیمی
هدفهای آموزشی مورد انتظار از اجرای آزمایش
ابزارهای آزمایشگاهی
نگارش روش کار آزمایشها
موضوع آزمایش
ارتباط مفاهیم آزمایش با محتوای کتاب های درسی
مفاهیم دانشی آزمایش
ابزار و مواد شیمیایی مورد نیاز
مراحل انجام آزمایش و ثبت داده ها
نکته های خاص تجربی
نکته های ایمنی
استفاده از تصاویر و اشکال
مقدار مصرف مواد شیمیایی
زمان اجرای آزمایش
پرسشها و تمرین ها
واژه ها و نمادها
سازماندهی روش کارها
سنجش و ارزشیابی
ارائه طرح دیگر برای فعال کردن کلاس درس شیمی
تجربه دیگر در تدریس مسائل استوکیومتری و شیمی
جایگاه و نقش آزمایشگاه دبیرستان در دروس تجربی و شیوه های ارائه آن
هدف کار آزمایشگاهی
شیوه های ارائه آزمایش در دروس تجربی و آزمایشگاهی
مهارت های آموزش آزمایشگاهی
آموزش مدرسان آزمایشگاهی
حدود انتظارات از مسئولیت آزمایشگاههای مدارس
پیشینه استفاده از آزمایشگاه در ایران
آزمایشگاه سیار علوم
مروری بر تحقیقات انجام یافته
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار جمع آوری داده ها
روش نمونه گیری
روش های آماری
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه
آزمون سوالها
فصل پنجم: خلاصه تحقیق، بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
منابع
پیوست

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۶۷
فرمت فایل: word

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند