پایان نامه بررسی ویژگی سازمان های مجازی یادگیرنده و چگونگی کاربست آن در دانشگاه

سپتامبر 4, 2015

به دلیل ماهیت عصری که در آن به سر می بریم تفاوت بسیاری میان سازمان های امروزی و گذشته وجود دارد و در این ارتباط «چارلز هندی» از صاحب نظران رشته مدیریت می گوید: «مدیران امروز با سازمان هایی سر و کار دارند که شباهتی به سازمان های گذشته ندارند.»
نیاز به ساختارهای سازمانی با ترکیب و شکل جدید به طور عمده به واسطه پیشرفت های به دست آمده در فناوری اطلاعات طی دهه گذشته بوده است. از جمله این تغییرات می توان به کامپیوترهای شخصی، پایگاه های طلاعاتی شبکه ای و شکل های ارتباط همزمان نظیر پست الکترونیکی اشاره کرد. پیامدهای غیر منتظره ضرورت حضور فراگیر در بازار، دسترسی به منابع به کار گرفته نشده، توسعه فناوری جدید و ماهیت فوق العاده بازارها از عوامل موثر در ضرورت به کارگیری سازمان های جدید هستند.
فناوری جدید صرفاً پدیدآورنده ترکیب جدیدی بین انسان و ماشین نیست، بلکه به شکل مستمر هم ساختار تفکر و هم نوع گفتمان ما را تحت تأثیر قرار می دهد. همانطور که محل کار ما شاهد بکارگیری شکل های اطلاعاتی جدید است، انتظارات و توقعات مردم از حیات سازمانی نیز به اندازه محیط سازمانی موجود و حتی بیش از آن تغییر بنیادی کرده است.
سازمان های مجازی نوع جدیدی از سازمان های عصر اطلاعات می باشد که متناسب با این دوران طراحی شده اند. ساختار این سازمان بیشتر به دو شکل شبکه ای و بدون مرز است. از خصوصیت مشترک آنها می توان به عدم دارا بودن ساختار دایمی و فرد محوری اشاره کرد. این سازمان ها ضمن دارا بودن یکسری مزایا، معایبی هم دارند که استفاده از آنها را تا حدی مشکل و محدود می کند.
یکی دیگر از ویژگی های اساسی سازمان های جدید، شکل گیری آنها بر مبنای یادگیری است. بنابراین مدیران و کارکنان، همواره در حال یادگیری بوده و مهارت های جدید کسب می کنند چرا که قدرت هر سازمان متناسب با میزان آموزش دائمی مدیران و کارکنان آن است. هدف این مقاله ایجاد آشنایی با ویژگی های سازمان های مجازی و یادگیرنده است.
این تحقیق مشتمل بر ۴ فصل است. فصل اول شامل کلیات تحقیق و روش انجام تحقیق است؛ فصل دوم شامل ویژگی ها و تعاریف و ابعاد سازمان های مجازی است؛ فصل سوم شامل ویژگی ها و تعاریف و ابعاد سازمان های یادگیرنده بوده و در نهایت فصل چهارم به بررسی و شناسایی وضعیت سازمان های یادگیرنده در یکی از مراکز آموزش می پردازد و در این راستا پیشنهاداتی نیز ارائه می شود.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهداف تحقیق
روش انجام تحقیق
فصل دوم: سازمان های مجازی
انواع ساختارها یا سازمانهای جدید
ساختارهای سنتی
سازمانهای شبکه ای
سازمانهای ستاره ای شکل یا خوشه ستاره ای
سازمانهای تار عنکبوتی
سازمانهای پارندی
سازمان مجازی
سازمانهای خوشه ای
سازمانهای مجازی: سازمانهای عصر اطلاعات
زمینه های تئوریک گرایش به سوی سازمان های مجازی
تعاریف سازمان های مجازی
ویژگی های سازمان مجازی
واقعیت های سازمان های مجازی
الگوهای ساختاری سازمان مجازی
الگوهای گوناگون شکل گیری سازمان مجازی
الگوی وینگادا
الگوی شائو
مدل کینزی
مدل استرادر
مزایای سازمان مجازی
محدودیت های سازمان مجازی
تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان های مجازی
راههای پشتیبانی فناوری اطلاعات از سازمان های مجازی
معایب سازمانهای مجازی
مزایای مجازی شدن
الزامات مدیریتی در مجازی سازی
نارسایی و چالش های توسعه سازمان های مجازی
نتیجه گیری
فصل سوم: سازمان های یادگیرنده
مقدمه
توسعه سازمان
پدیداری سازمان های یادگیرنده
نظریه های سازمان های یادگیرنده
مجموعه ویژگی های سازمان های یادگیرنده
تعاریف سازمان های یادگیرنده
زمینه های شکل گیری نظریه سازمان یادگیرنده
نظریه سازمان یادگیرنده
۱- کشش خلاق: اصل تلفیق کننده
۲- نقش های جدید
۳- رهبر به عنوان طراح
۴- رهبر به عنوان معلم
۵- رهبر به عنوان خدمتگزار
۶- مهارت های جدید
۷- ساختن دورنمای مشترک
۸- تفکر سیستمی
۹- ابزار جدید
مدیریت در سازمان های یادگیرنده
۱- حل مسأله به طریق سیستماتیک
۲- آزمایش کردن
۳- یادگیری از تجارب قبلی
۴- یادگیری از دیگران
۵- انتقال دانش
علل پیدایش سازمان های یادگیرنده
ایجاد سازمان های یادگیرنده
مقایسه سازمان های سنتی و سازمان های یادگیرنده و سیر تکاملی آنها
مقایسه سازمان های سنتی و سازمان های یادگیرنده
خلق سازمان یادگیرنده
۱- شناخت هدف
۲- وجود رهبران اندیشمند
۳- وجود کارکنان یادگیرنده و خلاق
۴- تفویض اختیار به کارکنان و آموزش آنها
۵- مشارکت کامل در اطلاعات
۶- برخورداری از الگویی پوینده
۷- به کارگیری علم و تجربه
پنج فرمان سازمان های یادگیرنده
سازمان های یادگیرنده جهانی
توصیف مدل
نتیجه گیری
فصل چهارم: چگونگی کاربست ویژگی های سازمان یادگیرنده
مقدمه
روش پژوهش
یافته های پژوهش
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۷۱
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.