پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه

سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۳۸
هدف: بررسی جو توانمندسازی در سازمان
زیر مقیاس ها: روشنی هدفها – روحیه – رفتار عادلانه – شناخت و قدردانی – کار تیمی – مشارکت – ارتباطات – محیط کار سالم – آموزش
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۵
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات توانمندسازی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات توانمندسازی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند