پرسشنامه سبک رهبری باردنز و متزکاس

سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۳۵
هدف: ارزیابی سبک رهبری (رابطه مداری و وظیفه مداری)
زیر مقیاس ها: سبک رابطه مدار – سبک وظیفه مدار
سازندگان پرسشنامه: باردنز و متزکاس
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۶۹
تعداد صفحات: ۸
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند