پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو

سپتامبر 9, 2015

از دیدگاه بوردیو در تقسیم بندی انواع سرمایه استفاده شده است. بوردیو سرمایه فرهنگی را به سه دسته تقسیم می کند.
۱- سرمایه فرهنگی تجسم یافته یا متجسد (سرمایه بدنی و فردی)
۲- سرمایه فرهنگی عینیت یافته
۳- سرمایه فرهنگی نهادی و ضابطه ای

تعداد گویه ها: ۲۲
هدف: سنجش ارزشها و نمودهای فرهنگی و هنری
زیر مقیاس ها: سرمایه فرهنگی تجسم یافته یا متجسد – سرمایه فرهنگی عینیت یافته – سرمایه فرهنگی نهادی و ضابطه ای
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعداد صفحات: ۳
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات سرمایه فرهنگی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات سرمایه فرهنگی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند