پرسشنامه عوامل موثر بر اشتراک دانش

سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۳۹
هدف: ارزیابی عوامل موثر بر اشتراک دانش
زیر مقیاس ها: عوامل فردی (کسب شهرت – درک فواید متقابل – لذت بردن از کمک به دیگران – از دسدت دادن قدرت دانش – انگیزه های سازمانی ادراک شده) – عوامل سازمانی (مطلوبیت – نوآوری – وابستگی) – عوامل فنی (ابزار و فناوری ها)
نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۳
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند