پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد نیروی انسانی

سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۹۷
هدف: ارزیابی عوامل موثر بر عملکرد نیروی انسانی در سازمان های دولتی
زیر مقیاس ها: محیط یکپارچه و امن – توجه به پرداخت منصفانه و مشارکت – سازمان – توان نیروی انسانی
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعداد صفحات: ۷
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند