پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۳۰
هدف: ارزیابی تعارض در سازمان
زیر مقیاس ها: راهبرد عدم مقابله – راهبرد راه حل گرایی – راهبرد کنترل
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
سال انتشار: ۱۹۹۸
تعداد صفحات: ۴
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند