پروپوزال بررسی رابطه بین عمل به باورهای دینی کارکنان و اخلاق کار آنها در سازمان آموزش و پرورش

سپتامبر 10, 2015

دین بشری، مجموعه عقاید، اخلاق و قوانین و مقرراتی است که بشر با فکر خود و برای خویش تدوین و وضع کرده است. از این رو، این دین در راستای همان خواسته ها، انتظارات او را برآورده می سازد و اسیر هوش و ابزار دست همان انسان است و انسان به گونه ای آن را تنظیم نموده که تمام قوانین و مقرراتش به سود او باشد و چیزی را بر او تحمیل نکند (جوادی آملی، ۱۳۷۸). اگر دین را با چیزی مانند پزشکی مقایسه کنیم، حکم خواهیم کرد که دین یک امر اجتماعی است و پزشکی یک موضوع فردی. البته به سبب ارتباط محکم و متقابل فرد و اجتماع، می توان هر موضوع فردی را اجتماعی و هر موضوع اجتماعی را فردی نیز نامید. جامعه شناسان دین را یک نهاد اجتماعی می دانند و به همین دلیل، درباره آن بحث می کنند، ولی پزشکی یک نهاد نیست و جامعه شناسان با آن کاری ندارند.

فهرست مطالب

بیان مسأله
اهمیت و ضرورت پژوهش
هدف کلی
اهداف جزئی
سوالات اصلی پژوهش
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
سن و اخلاق کار
عرف جامعه ایران و اخلاق کار
ارتباط دین و اخلاق
پیشینه پژوهش
تعاریف مفاهیم اساسی پژوهش (نظری و عملیاتی)
عمل به باورهای دینی
اخلاق کار
سن، تحصیلات، سابقه شغلی
روش پژوهش
جامعه آماری و نمونه پژوهش
ابزار گردآوری داده های پژوهش
اعتبار (validity) و روایی (reliability) ابزار گردآوری پژوهش
نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش (در بخش توصیف و استنباط داده ها)
منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی

تعداد صفحات: ۱۸
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات باورهای دینی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات باورهای دینی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند