پرسشنامه بهسازی کارکنان مدل مک لگان
پیشینه و ادبیات / دسامبر 10, 2016

تعداد گویه ها: ۳۶ هدف: سنجش میزان بهسازی کارکنان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پیشینه و ادبیات خشونت و عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر آن
پیشینه و ادبیات / دسامبر 4, 2016

درباره خشونت توافق عام وجود ندارد ولی تلقی نسبتاً مشترک آن است که هرگونه تهاجم فیزیکی علیه هستی انسان که با انگیزه وارد آوردن آسیب، رنج یا لطمه زدن همراه باشد. خشونت می تواند بیانی خود جوش از نوعی تنفر، اضطراب و نگرانی باشد و لزومی ندارد که در همان لحظه اوج احساسات و شور و هیجان ها تحقق یابد، زیرا خشم، ترس، نگرانی، اضطراب و … را می توان برای مدت زیادی مخفی نگه داشت. به عبارت دیگر خشونت پس از فروکش کردن احساس¬های برانگیخته شده و برای دستیابی به نوعی رضایت و انبساط خاطر هر چند موقتی و لحظه¬ای و صرفاً برای ابراز حالت های دورنی رخ می دهد. خشونت در اینجا یک شیوه نگریستن به وضعیت موجود و راهی برا ی حل و فصل معضلات است(الهام،۵۲:۱۳۸۰). در تعاریف دیگر آمده است: خشونت، هر نوع حمله ی غیرقانونی به آزادی هایی که جامعه رسماً یا ضمناً برای افراد خویش قایل است، تلقی می شود. یا می توان در تعریفی کلی تر چنین گفت: اقدام علیه جسم و جان، شرف، مال و حقوق افراد به طوری که ایجاد ترس نماید و شامل اقدامات فیزیکی شامل ضرب و جرح، قتل و اقدام معنوی مانند: تهدید و توهین به علاوه اقدامات…

پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی
پیشینه و ادبیات / اکتبر 15, 2016

توجه به فرهنگ و جامعه سازمانی و جامعه ملی و بین المللی موضوع غریبی نیست. اما ارزش و ماهیت آن چند دهه ای است که بیشتر آشکار شده و اندیشمندان بسیاری به تحقیق و پژوهش در این زمینه  پرداخته اند، مطالعات مربوط به فرهنگ که در اوایل دهه ۱۹۸۰ صورت گرفته نشان داده که فرهنگ در یک سازمان به مثابه شخصیت در یک انسان است. بی گمان باید پذیرفت که انسان فرهنگ را می آفریند و فرهنگ هم انسان را می سازد. فرهنگ به انسان یاد می دهد تا اندیشه های پایدار و ثابتی را بیاموزد و در قالب گروههای پیچیده ای که دارای وظیفه ای جداگانه و ویژه هستند، سامان یابد. اندیشه های ثابت و پایدار پس از آنکه در ذهن جای گرفتند. دگرگون کردن آنها دشوار است، از آنجا که سرنوشت رفتار انسان واکنشی است که او می تواند در برابر عنصرهای فرهنگی که به او عرضه می شود و پاسخ گوید، یعنی می تواند از روی ساخت آنها را(تبیین) واپس زند یا دگرگون کند. در محدوده علم مدیریت و سازمان نیز متفکران بسیار در پی یافتن  تعریفی جامع برای  فرهنگ و نیز تعیین ارتباط با آن با ساختار سازمانی، رفتار سازمانی و کارایی و اثر بخشی و…

پیشینه و ادبیات هوش هیجانی
پیشینه و ادبیات / اکتبر 2, 2016

اکثر انسان‌ها بیشترین وقت از زندگانی خود را در محیطهای کاری و در تعامل با دیگران سپری می‌کنند. به منظور برقراری تعاملات مؤثر با دیگران و لذت بردن از زندگی در میان آنها، نیاز به مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی می‌باشد که علاوه بر این موارد اخیراً هوش هیجانی نیز مورد توجه اکثر دانشمندان قرار گرفته است و در عین حال هنوز اغلب مردم هنگام شنیدن این موضوع با تعجب می‌پرسند : هوش هیجانی چیست؟ وی‌سینگر  در پاسخ به این سؤال می‌گوید، هوش هیجانی استفاده هوشمندانه از عواطف است. به این صورت که شما آگاهانه از عواطف خود استفاده می‌کنید و رفتار و تفکرات خود را در جهت اهداف خود هدایت می‌کنید تا به نتایج جالب توجهی دست یابید (وی‌سینگر، ۱۹۹۸). اغلب دانشمندان هوش هیجانی عقیده دارند که به منظور تعادل در رفتار، برخورداری از عملکرد بهتر در جامعه و یا در یک سازمان یا حتی درون خانواده باید انسان‌ها دارای بهره هوشی  و بهره هیجانی  بوده و استفاده مناسبی از هر دوی اینها ببرند. هوش هیجانی شامل آگاهی داشتن نسبت به عواطف و چگونگی ارتباط و تعامل این عواطف با بهره هوشی می‌باشد. یعنی فردی که می‌خواهد در زندگی خود موفق بوده و جزء بهترین افراد باشد باید از عواطف…

پیشینه و ادبیات منزلت اجتماعی
پیشینه و ادبیات / اکتبر 2, 2016

نظریه پردازانی همچون دورکیم (۱۹۵۲)، پارسونز (۱۹۵۲)، گیدنز (۱۹۸۹) در پی تدقیق ماهیت منزلت اجتماعی  و شناسایی و معرفی عوامل مؤثر بر آن برآمده اند. این  اندیشمندان جامعه شناس، اغلب منزلت اجتماعی را مترادف «پایگاه اجتماعی» تلقی می کنند که فرد در گروه یا استناد پاراگراف مرتبه و موقعیت اجتماعی یک گروه، کسب می کند و بر اساس آن از برخی مزایا و ویژگی ها، برخوردار می گردد. لیکن مولفان و محققان متاخر، منزلت اجتماعی را نوعی شأن، اعتبار، عزت و احترامی می دانند که جامعه برای افراد یک گروه، نهاد و یا براى شغل قائل هستند. فهرست مطالب تعریف لغوی منزلت تعریف مفهومی منزلت اجتماعی تحقیقات داخل کشور تحقیقات خارجی فهرست منابع و ماخذ کتابنامه مجلات و پایان نامه ها تعداد صفحات: ۱۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پیشینه و ادبیات سرمایه فرهنگی
پیشینه و ادبیات / اکتبر 2, 2016

سرمایه فرهنگی: شامل انباشت ارزش ها و نمودهای فرهنگی وهنری ارزشمند صلاحیت های تحصیلی و آموزش رسمی و تمایلات و عادات دیرین است که در فرایند “جامعه پذیری” و فرهنگ پذیری حاصل می شود. در مواردی نیز سرمایه فرهنگی را مجموعه ای از نمادها منش هاشیوه های زبانی ومدارک آموزشی ذوق و سلیقه ها و شیوه هاو نیز شیوه ی زبانی تعریف کرده اند. نظام خوی وخصلتی که افراد کسب می کنند به موقعیت یا موقعیت هایی که در جامعه اشغال می کنند بستگی دارد. یعنی وابسته به میزان بهره مندی از سرمایه است. از نظر بوردیو سرمایه هر گونه خاستگاه و سرچشمه در عرصه های اجتماعی است که در توانایی افراد برای بهره مندی از منافع خاصی که در این زمینه به دست می اید موثر واقع شود.(استونز، ۱۳۷۹؛۳۳۵) فهرست مطالب سرمایه و انواع آن شکل های سرمایه از نظر بوردیو سرمایه فرهنگی تعاریف سرمایه فرهنگی اشکال و ابعاد سرمایه فرهنگی ۱- سرمایه فرهنگی تجسم یافته یا متجسد(سرمایه بدنی و فردی) ۲- سرمایه ی فرهنگی عینیت یافته ۳- سرمایه فرهنگی نهادی و ضابطه ای مدل مفهومی تحقیقات داخل کشور تحقیقات خارجی فهرست منابع و ماخذ تعداد صفحات: ۲۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت…

پیشینه و ادبیات جو سازمانی
پیشینه و ادبیات / اکتبر 2, 2016

تعاریف نظریه پردازان مدیریت از جو سازمانی: – داکرت ۲۰۰۴ آشکار شدن شیوه ها و الگوهای زیربنایی که در پیش فرضها، مصادیق و اعتقادات نهفته است و فرهنگ را می سازد. – فلمینگ ۲۰۰۲ جو سازمانی نمایی از ویژگیهای ظاهری فرهنگ است که از ادراکات و نگرشهای کارکنان ناشی می شود. – پاول و باترفیلد ۱۹۷۸ جو سازمانی بیانگر ویژگیهای سازمانی است که افراد آن را به صورت کل نگر درک می کنند. – برین ۱۹۷۴ جو سازمانی را به منزله شخصیت سازمان معرفی کرده اند. جو سازمان شیوه برخورد اعضا با سازمان است. – بولدن ۱۹۹۲ جو سازمانی محیطی است که افراد در آن کار می‌کنند و منعکس کننده نگرش کارکنان و سبک مدیریت سازمان است. مکلری و هنسلی جو سازمانی را جنبه کیفی روابط بین افراد در یک سازمان تعریف می کنند که بستگی به درک فرد از کار و مقام او و دیگر اعضا در سازمان دارد. این ادراکات عمدتاً به وسیله مشارکت افراد در سازمان تعیین می شود و مجموعه رفتار آنها روابط کاری افراد را به وجود می آورد. هالپین برای توضیح این مفهوم از یک تشبیه استفاده می کند. او می گوید: نسبت شخصیت به فرد مثل نسبت جو سازمانی به سازمان است. به…

پیشینه و ادبیات باورهای دینی
پیشینه و ادبیات / اکتبر 2, 2016

هر کس که فرائضات دینی را از قبیل واجبات و مستحبات را به طور مرتب اداء کند و در مراسم مذهبی شرکت فعال داشته باشد به آن فرد ، فرد مذهبی یا مقید به باورهای دینی گفته می شود (شاکری نیا ، ۱۳۸۰) . فهرست مطالب تعاریف نظری تعریف عملیاتی دین از دیدگاه جامعه شناسان بزرگ جهان امیل دورکم جامعه شناس فرانسوی ماکس وبر – جامعه شناس مشهور آلمانی یواخیم واخ – جامعه شناس آلمانی ارتباط دین و اخلاق منابع منابع فارسی منابع لاتین تعداد صفحات: ۱۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پیشینه و ادبیات اختلالات رفتاری کودکان و دانش آموزان
پیشینه و ادبیات / سپتامبر 23, 2016

رفتارهای گوناگون افراطی، مزمن و انحرافی که گستره  آن شامل اعمال تهاجمی یا برانگیختگی ناگهانی تا اعمال افسرده گونه و گوشه گیرانه می باشد و بروز آنها به دور از انتظار مشاهده کننده است . به طوریکه وی آرزوی توقف اینگونه رفتارها رادارد(ریتاویکس ، نلسون و همکاران ، ۱۳۸۷). برای تعریف اختلال کنششی ، شیوه دقیق و ساده ای در دست نیست. غالب اوقات مشکلات رفتاری را نابهنجار  تلقی می کنند. اگر ریشه های یان واژه را ردیابی کنیم، خواهیم دید که پیشوند «ab» به معنی دور (away)، جدا ( form)، و خارج ( off) است، در حالی که اصطلاح نابهنجار به مفهوم وسط معتدل، و معمولی است  (websters new collegiate dictinory . 1973) بدین ترتیب نابهنجار در وحله اول آنچه را که از اعتدال منحرف شده است به ذهن می رساند، هر چند که استفاده عادی این واژه بر فرض است که جهت انحراف مفی، یا حاکی از بیماری است. از این رو اختلالهای روانی یا رفتاری را غالباً رفتارهای مربوط به آسیب روانی نامیده اند. روشن است که قضاوت در این خصوص به تعیین نابهنجاری مربوط می شود: ما باید بتوانیم معیار را تعریف کنیم و تصمیم بگیریم آیا تفاوت نمونه مورد نظر با معیار، کمی است یا…

پیشینه و ادبیات بیگانگی اجتماعی
پیشینه و ادبیات / سپتامبر 23, 2016

جامعه شناسان عمدتاً متوجه تبیین و تشریح چگونگی مخدوش شدن روابط اجتماعی و حالات و خصوصیات منصفانه و پرخاشگرانه¬ی فرد در قبال جامعه و ساخت اجتماعی هستند. از این رو تأکید آنان بر بیگانگی و آنومی اجتماعی است که در آن احساسات فرد نسبت به واقعیت اجتماعی سنجیده می شود. جامعه شناسان همچنین بر نقش عوامل بیرونی و واقعیات اجتماعی در بروز بیگانگی تأکید دارند و از این رو آن را مسئله ای تحمیلی در نظر می گیرند. آنچه بدیهی است اشتراک نظر کامل آنان در نقش عوامل اجتماعی و بیرونی در بروز بیگانگی است. حتی آن دسته از جامعه شناسانی که در تبیین های خود به انگیزه های فردی نیز توجه دارند. در تحلیل های خود بیشتر به انگیزه هایی که از ارزش های نظام اجتماعی سرچشمه گرفته اند تأکید می ورزند. روان شناسان از سوی دیگر بیگانگی را در سطح فردی مطالعه می کنند و عمدتاً متوجه آنومی روانی هستند. در آنومی روانی معمولاً احساسات فرد در قبال خود سنجیده می شود. از این رو از خود بیگانگی و عوامل بیگانه موضوع بحث روان شناسان است. آنان با فرض عللی روان شناختی بر بیگانگی و روابط آن بر شخصیت، مزاج یا نیروهای سرکش درونی، سرکوب های روانی و…