مستند اقدام پژوهی بررسی علل اضطراب پای تخته ی تعدادی از دانش آموزان چهارم ابتدایی

آگوست 25, 2016

در تعریف اضطراب در ابتدا باید اضطراب طبیعی را از اضطراب غیرطبیعی و بیمارگونه افتراق داد.
آنچه مسلم است درجاتی از اضطراب و استرس می‌تواند مثبت باشد و احساس تهییج و به دست آوردن یک فرصت را به فرد دست دهد. مثل استرسی که باعث می‌شود یک ورزشکار در موقعیت مسابقه بهتر از تمرین عمل کند، یا فردی در شغل جدید خود با انرژی و عملکرد بهتری کار کند.
و یا یک دانش‌آموز در زمان امتحان دچار تهییج و اضطرابی می‌شود که تمرکز او را روی مطالعه افزایش داده و باعث می‌شود برنامه خود را منظم‌تر نماید و زمان خود را مدیریت بیشتری کند، در نهایت این اضطراب منجر به افزایش عملکرد فرد می‌شود. پس درجاتی از اضطراب لازم بوده و باعث بهبودی عملکرد ما می‌شود. این نوع اضطراب را تکلیف محور می‌گوییم. ولی زمانی که استرس و اضطراب منفی می‌شود، ما احساس می‌کنیم اوضاع از کنترل ما خارج است، تحت فشار هستیم و تمرکز خود را از دست داده‌ایم. اضطراب فوق منجر به ارزیابی شناختی منفی، عدم تمرکز حواس، واکنش‌های فیزیولوژیک نامطلوب و افت عملکرد شخص می‌گردد.

فهرست مطالب

توصیف وضعیت موجود
گردآوری اطلاعات (شواهد۱)
خلاصه یافته های اولیه
تعریف و علل اضطراب
اضطراب دو بعد دارد
۱٫ بعد جسمانی
۲٫ بعد شناختی و فکری
۱٫ علل شخصیتی
۲٫ علل خانوادگی
۳٫ علل آموزشگاهی
۴٫ علل مربوط به امتحان
انتخاب راه جدید
اجرای راه جدید
دعوت از اولیا و صحبت کردن با آنها درباره ی مشکل
والدین چه کمکی می‌توانند برای کاهش اضطراب امتحان کودکان انجام دهند؟
استفاده بیشتر از روش کتبی
استفاده از صندل  وتغییر رفتار معلم در هنگام پرسش
ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن
نتیجه گیری
منابع

تعداد صفحات: ۱۲
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند