مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم مهارت خواندن را در یک دانش آموز پایه سوم ابتدایی در درس فارسی خوانداری بهبود بخشم؟

آگوست 6, 2016

خواندن فعّالیتی است که در آن نمادها،علامت ها و حروف به کلمه ها و جملاتی  با معنای مشخّص تبدیل می شوند.خواندن،تفسیر معنادار نمادهای کلامی نوشته شده و یا چاپ شده است.
خواندن از سه عمل دیدن،تلفّظ کردن و فهمیدن تشکیل شده است. برای اینکه بتوانیم کلمه ای را بخوانیم اوّل باید شکل کلمه را بشناسیم،دوّم بتوانیم آن را تلفّظ کنیم،سوّم اینکه آن را با مفهوم و معنای درست آن منطبق کنیم،باید توجّه داشت که خواندن بدون درک و فهم اصولا خواندن نیست،بلکه تلفّظ کلمات و حروف است.خوب خواندن از عوامل مهّم پیشرفت و سرگرمی و لذّت بردن و رفع خستگی است امروز باید به کودکان خود خواندن را بیاموزیم تا فردا بتوانند بخوانند و یاد بگیرند نکته ی مهّم در امر خواندن توجّه و تأکید بر امر فهمیدن می باشد نه صرفاً که به صورت عادت در آمده است .

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
توصیف وضع موجود
گردآوری اطلاعات (شواهد ۱)
تحلیل و تفسیر داده ها ۱
یافتن راه حل های جدید موقتی
انتخاب راه حل جدید برای اقدام
توصیف ویژگی های راه حل جدید
اجرای راه حل جدید
برنامه ریزی برای اجرا
اجرا و نظارت فرآیندی
ارزیابی چگونگی تأثیر راه حل جدید
تحلیل داده های حاصل از شواهد (۲) / تحلیل ارزیابی
اعتباریابی – اعتبارسنجی
تجدیدنظر نهایی
نتیجه گیری و پیشنهادها
منابع
پیوست ها

تعداد صفحات: ۳۳
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند