پایان نامه بررسی ارتباط بین عزت نفس با سازگاری ازدواج در بین خانواده ها

سپتامبر 4, 2015

نهاد خانواده در فرهنگ ایرانی حائز اهمیت است و در مقایسه با سایر نهادها جامعه از نظر اندازه کوچکترین ولی از نظر اعتبار و اثربخشی عظیم ترین و پایدارترین نهاد اجتماعی است ، زیرا لازمه بقای جامعه خانواده ها هستند. پایه های اساسی خانواده را پیوند مقدس و سنت دیرینه ای تشکیل می دهد که در آن زن و مرد بر اساس یک تعهد قانونی ، شرعی ، اجتماعی و عاطفی پیمان می بندند . این رابطه فقط به منظور ارضای تمایلات آنی نیست بلکه زندگی آینده و خوشبختی زن و مرد و کودکان آنها بر اساس این پیوند قرار می گیرد ، و بهداشت روانی نسلهای جامعه در گرو تامین بهداشت روانی خانواده است(نفیسی ، ۱۳۸۳ ، ص ۱۴۳) .

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت انجام تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف جزئی
تعریف لغوی متغیر ها
تعریف نظری
تعریف عملیاتی
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
بخش اول: مبانی نظری پژوهش
عزت نفس
دیدگاه نظریه پردازان علوم اجتماعی درباره عزت نفس
نظریه ی سالیوان
نظریه ی آدلر
نظرات روانشناسان در ارتباط با عزت نفس
نظریه راجرز
نظریه آلپورت
عزت نفس بالا و عزت نفس پائین
کمک تخصصی برای افزایش عزت نفس
ازدواج
خانواده
سازگاری زوجین
ابعاد مختلف سازگاری زوجین
سازگاری در تصمیم گیری های مشترک
سازگاری در روابط جنسی
سازگاری در روابط بین فردی
بخش دوم : پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
روش اجرای پژوهش
جامعه و نمونه آماری تحقیق
ابزارهای اندازه گیری در پژوهش
پرسشنامه‌ ویژگی‌های شخصی نمونه‌ها
پرسشنامه‌ عزت نفس کوپر اسمیت
پرسشنامه سازگاری ازدواج
روش اجراء و جمع آوری داده ها
روش تحلیل داده ها
فصل چهارم: نتایج و یافته ها
مقدمه
توصیف ویژگی‏های فردی
سن
وضعیت تحصیلی
میزان درآمد
تحلیل اطلاعات
آزمون فرضیه شماره ۶
یافته ‏های جانبی پژوهش
منابع

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۵۱
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات سازگاری ازدواج میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات سازگاری ازدواج

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند