پایان نامه بررسی رابطه بین اشتیاق برای برقراری رابطه اجتماعی دانش آموزان با عزت نفس آنها در مدارس راهنمایی شهری

آگوست 24, 2015

عزت نفس از جمله سازه های روانشناختی است که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته است.اهمیت عزت نفس برای کسانی که با نوجوانان سروکار دارند امری روشن است. بطورکلی ارزیابی هایی که فرد از خود می کند عزت نفس او را شکل می دهد.

فهرست مطالب:

فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
فرضیه ها یا سوالات پژوهش
اهداف پژوهش
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
ارتباط اجتماعی
عزت نفس
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
پیشینه نظری
نحوه شکل گیری عزت نفس
عزت نفس چیست؟
نیاز به عزت نفس
تفاوت اعتماد به نفس و عزت نفس چیست؟
منشا پیدایش عزت نفس کجاست؟
نظریه ها
نظریه ی جیمز
نظریه ی روزنبرگ
نظریه ی آدلر
نظریه ی راجرز
نظریه آلپورت
نظریا ت دیگر روانشناسان
ویژگی افراد
ویژگی های شخصی که عزت نفس بالا دارد
ویژگی افرادی که عزت نفس پایین دارند.
عزت نفس یکی از دلایل اختلالات رفتاری نوجوانان
عزت نفس سالم و ناسالم
نظریه های مکاتب مختلف در محور روابط اجتماعی
نظریه های تحلیل های روانی
مکتب یادگیری
مکتب شناختی
نظریه محرک – پاسخ
نظریه نقش
معیارهای بهنجار فرهنگی – اجتماعی
فضای مناسب رشد روانی
آموزش همکاری در خانواده
ارتباط موفق خانوادگی
اجتماعی شدن
نیاز به ارتباط با دیگران
عوامل اجتماعی شدن
پیشینه عملی تحقیق
فصل سوم : متدلوژی
طرح پژوهشی
روش تحقیق
روش نمونه گیری
روش آماری
ابزار جمع آوری اطلاعات
درباره ی تست کوپر اسمیت
تست عزت نفس کوپر اسمیت
مقیاس اشتیاق برای برقراری رابطه اجتماعی
پایایی و روایی و نمره گذاری
مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط
نمره گذاری و تفسیر نتایج
منابع

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۶۲
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند