پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان

آگوست 24, 2015

بیماری های روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته و هیچ فردی در مقابل آن مصونیت ندارد و این خطری است که بشر را مرتباً تهدید می کند . خوشبختانه نهضت بهداشت روانی در نیم قرن اخیر افکار غلط و خرافات را در مورد بیماری های روانی کنار گذاشته و نشان داده اگر بیماری روانی را مانند سایر بیماریها زود تشخیص داده و درمان کنیم به همان نسبت از مزمن شدن و عوارض آن کاسته خواهد شد . بهداشت و ایجاد محیط سالم برای برقراری روابط صحیح انسانی است ( میلانی فر ، ۱۳۷۸ ). از سلامت روانی تعاریف زیادی به عمل آمده که هر کدام با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی هر جامعه ای با دیگری متفاوت است با این وجود روانشناسان و روانپزشکان فردی را از نظر روانی سالم می دانند که تعادلی بین رفتارها و کنترل او در مواجهه با مشکلات اجتماعی وجود داشته باشد .

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت پژوهش
هدف تحقیق
سوال تحقیق
فرضیه تحقیق
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مبانی نظری و یافته های پژوهشی
عزت نفس در قرآن مجید
عزت نفس کلی
عزت نفس اجتماعی
عزت نفس تحصیلی
مولفه های اساسی عزت نفس
ماهیت عزت نفس
نظریات مرتبط با عزت نفس
نظریه جیمز
نظریه مید
نظریه کولی
نظریه سالیوان
نظریه روزنبرگ
نظریه هورنای
نظریه آدلر
بهزیستی روانشناختی
پیشینه تحقیقات
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
روش پژوهش
جامعه پژوهش
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی
پرسشنامه عزت نفس
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
مقدمه
یافته ها
یافته های جمعیت شناختی
یافته های توصیفی
یافته های استنباطی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع
ضمایم
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۶۱
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند