پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان (CSI-4) براساس (DSM-IV) اسپرافکین و همکاران (فرم والدین)

آگوست 26, 2015

تعداد گویه ها: ۱۱۰
هدف: ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان
زیر مقیاس ها: بیش جنبی / اختلال دقت، نوع فاقد تمرکز حواس – اختلال دفت / بیش جنبی، نوع بیش جنب بدون تأمل (عجول) – اختلال دقت / بیش جنبی، نوع مرکب – اختلال ضدیت و نافرمانی – اختلال رفتار یا کردار – اختلال اضطراب همه جانبه یا تعمیم یافته – ترس های مرضی خاص – افکار وسواسی – اعمال وسواسی – اختلال استرس بعد از ضربه – تیک های حرکتی – تیک های صوتی – شیزوفرنی – اختلال افسردگی شدید – اختلال خلقی خفیف (دیستایمی) – اختلال آتیستیک – اختلال اسپرگر – ترس مرضی اجتماعی – اختلال اضطراب جدایی – شب ادراری (انورل) – ادرار یا دفع بی موقع در حالت بیداری (انکوپرز)
سازندگان پرسشنامه: اسپرافکین و همکاران
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
روایی: دارد (ایرانی و خارجی)
پایایی: دارد (ایرانی و خارجی)
هنجاریابی: دارد
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۹۴
تعداد صفحات: ۱۴
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند