پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن

آگوست 27, 2015

تعداد گویه ها: ۲۳
هدف: سنجش اضطراب امتحان
زیر مقیاس ها: تحقیر اجتماعی – خطای شناختی – تنیدگی
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۵
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند