پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سروکوال

آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰
هدف: بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی
زیر مقیاس ها: ملموس – قابلیت اطمینان – پاسخگویی – تضمین – همدلی
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۹۱
تعداد صفحات: ۶
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند