پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی

سپتامبر 8, 2015

تعداد گویه ها: ۳۰
هدف: سنجش خودتنظیمی تحصیلی
زیر مقیاس ها: راهبرد حافظه – هدف گزینی – خودارزیابی – کمک خواهی – مسئولیت پذیری – سازماندهی
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۶
فرمت فایل: word

49,000.00 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند