پروپوزال بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و سرسختی با هوش هیجانی

سپتامبر 6, 2015

سالها پیش، هوش صرفاً به فرایند ذهنی فرضی یا مجموعه رفتارهای هوش مندانه اطلاق می شد و نظریه های هوش عملاً نظریه های مربوط به رفتار هوشمندانه تلقی می گردید (سیف، ۱۳۹۲). اما، در سالهای اخیر مفهوم هوش تنها به عنوان یک توان شناختی در نظر گرفته نمی شود بلکه به حوزه هایی دیگر مثل هوش هیجانی، هوش طبیعی، هوش وجودی و هوش معنوی گسترش یافته است (رجایی، ۱۳۸۹). در این میان، هوش هیجانی، شامل ظرفیت فرد برای قبول واقعیات، گشودگی به تجربه، توانایی حل مشکلات هیجانی، توانایی مقابله با استرس و تکانه هاست (گلمن، ۱۹۹۵). در این برهه ی کوتاه از زمان، نظریه های مختلفی در مورد هوش هیجانی ارایه شده است.

فهرست مطالب

بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
مبانی نظری تحقیق
هوش و مفهوم آن
تاریخچه و تعریف هوش هیجانی
تعاریف هوش هیجانی
نگاه اجمالی به تاریخچه هوش هیجانی
تحقیقات در باب هیجان
تحقیقات در باب هوش اجتماعی
تشریح مدل هوش هیجانی در این تحقیق
خودآگاهی
آگاهی های اجتماعی
خودمدیریتی
مهارت های اجتماعی یا مدیریت روابط
اهداف پژوهش
اهداف جزیی
سوالات پژوهشی
متغیرها
تعاریف مفهومی و عملیاتی
مهارتهای اجتماعی
سرسختی روانشناختی
هوش هیجانی
تعریف عملیاتی متغیرها
مهارتهای اجتماعی
سرسختی روانشناختی
نوع پژوهش
جامعه نمونه و روش نمونه گیری
ابزارهای اندازه گیری
پرسشنامه مهارتهای اجتماعی
پرسشنامه سرسختی روانشناختی
پرسشنامه هوش هیجانی سیبرماشرینگ
روشهای جمع آوری داده ها
روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
منابع

تعداد صفحات: ۲۶
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات هوش هیجانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات هوش هیجانی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند