پروپوزال بررسی رابطه هوش هیجانی معلمان با مهارت های زندگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ی متوسطه

سپتامبر 6, 2015

در سال‌ های اخیر هوش هیجانی به عنوان عاملی که بالقوه در درک و پیش‌ بینی عملکرد فرد، مفید است مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اگرچه چندین دهه است که روانشناسان جنبه‌ های مختلف هوش هیجانی در سازمان‌ ها را بدون استفاده از این اصطلاح مورد بررسی قرار داده‌ اند. مفهوم هوش هیجانی آن طور که در حال حاضر به کار می‌ رود، نسبتاً جدید است.
هنوز موارد زیادی نظیر روش اندازه ‌گیری و تأثیر آن بر عملکرد فردی و اثربخشی سازمانی در حوزه هوش هیجانی وجود دارد که مبهم است. تا آنجا که در برخی موارد وجود ابهام منجر به تضاد بین محققان و متخصصان شده است. اصطلاح هوش هیجانی، اولین بار به وسیله جان. د. مایر و پیتر سالوی در مجموعه مقالات دانشگاهی مطرح شد که در آن زمان، این نوشته‌ ها چندان مورد توجه قرار نگرفت. در سال ۱۹۹۵، واژه هوش هیجانی با پر تیراژترین کتاب هوش هیجانی دانیل گُلمن ، پارادایم‌ فکری حاکم شد و توانست بیشتر از بهره‌ هوشی اهمیت پیدا کند. اخیراً جدیدترین کتاب گلمن تحت عنوان «کار کردن با هوش هیجانی» (۱۹۹۸)، توجه متخصصین منابع انسانی را به خود جلب کرده است.

فهرست مطالب

مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
مبانی نظری تحقیق
هوش و مفهوم آن
تاریخچه و تعریف هوش هیجانی
تعاریف هوش هیجانی
نگاه اجمالی به تاریخچه هوش هیجانی
تشریح مدل هوش هیجانی در این تحقیق
مفهوم مهارت های زندگی
مفهوم پیشرفت تحصیلی
پیشینه عملی پژوهش
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف جزئی
سوالات و فرضیات تحقیق
سوالات
فرضیات
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی سیبریاشرینگ
پرسشنامه مهارت های زندگی
پیشرفت تحصیلی
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
سوالات
فرضیات
منابع و مآخذ

تعداد صفحات: ۲۶
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات هوش هیجانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات هوش هیجانی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند