پیشینه و ادبیات اختلالات رفتاری کودکان و دانش آموزان

سپتامبر 23, 2016

رفتارهای گوناگون افراطی، مزمن و انحرافی که گستره  آن شامل اعمال تهاجمی یا برانگیختگی ناگهانی تا اعمال افسرده گونه و گوشه گیرانه می باشد و بروز آنها به دور از انتظار مشاهده کننده است . به طوریکه وی آرزوی توقف اینگونه رفتارها رادارد(ریتاویکس ، نلسون و همکاران ، ۱۳۸۷).
برای تعریف اختلال کنششی ، شیوه دقیق و ساده ای در دست نیست. غالب اوقات مشکلات رفتاری را نابهنجار  تلقی می کنند. اگر ریشه های یان واژه را ردیابی کنیم، خواهیم دید که پیشوند «ab» به معنی دور (away)، جدا ( form)، و خارج ( off) است، در حالی که اصطلاح نابهنجار به مفهوم وسط معتدل، و معمولی است  (websters new collegiate dictinory . 1973) بدین ترتیب نابهنجار در وحله اول آنچه را که از اعتدال منحرف شده است به ذهن می رساند، هر چند که استفاده عادی این واژه بر فرض است که جهت انحراف مفی، یا حاکی از بیماری است. از این رو اختلالهای روانی یا رفتاری را غالباً رفتارهای مربوط به آسیب روانی نامیده اند.
روشن است که قضاوت در این خصوص به تعیین نابهنجاری مربوط می شود: ما باید بتوانیم معیار را تعریف کنیم و تصمیم بگیریم آیا تفاوت نمونه مورد نظر با معیار، کمی است یا کیفی. تفاوتهایی که آشکار است و با چشم دیده می شود، مسکلی برای تعریف اختلال رفتار ایجاد نمی کنند. اکثر ما می دانیم افرادی که نمی توانند صحبت کردن یاد بگیرند، یا خود غذا بخورند  و لباس بپوشند نابهنجارند. اما قضاوت در مورد شواهدی که کمتر به چشم می آید مشکل است. امکان دارد کودکان به ترتیبی عمل کنند که بگوییم انحراف رفتارشان از معیار اندک سات و بسیاری کودکان دیگر نیز چنینند، و در نتیجه به مفهوم دقیق کلمه نابهنجار نیستند – اما به هر حال این کودکان مشکل  دارند. ممکن است  در این مورد پدران و مادران، معلمان، سایر بزرگسالان و گاهگاهی خود کودکان با تکیه بر ملاکهای گوناگون، این طور قضاوت کنند، که به هر حال در کار آنها مشکلی وجود دارد.

فهرست مطالب

تعریف اختلالات رفتاری
برآورد درصد شیوع
ویژگی های اختلالات رفتاری
عوامل موثر در ایجاد اختلالات  رفتاری
۱- وراثت
۲- اثرات قبل از تولد(دوران بارداری مادران)
۳- نارسایی های بدو تولد(مشکلات زایمانف نارس بودن نوزاد)
۴- بد رفتاری با کودک و رسیدگی نکردن به امور او
۵- تجربه های اجتماعی زیان آور دوران کودکی
۶- سوءتغذیه و عدم رعایت نکات بهداشتی
۷- کشمکش ها و فشارهای خانوادگی
سبب شناسی
سن شیوع
انواع اختلالات رفتاری کودکان
عوامل ایجادکننده اختلالات رفتاری
چگونگی بررسی انحرافات رفتاری کودکان
نکات موردتوجه در کارکردن با این کودکان
اختلالات رفتاری و روانی در فرزندان اول
پدیده اختلالات رفتاری در دانش آموزان در ایران
نظریات اختلالات رفتاری
۱- نظریه عوامل بیولوژیکی ( زیستی  یا زیستی شناختی )
۲- نظریه روانکاوی ( تحلیل روانی )
۳- نظریه رفتاری  یا نظریه یادگیری
۴- نظریه بوم شناسی(اکولوژیکال) و جامعه شناسی
۵- نظریه متقابل
رفتار هنجار یا رفتار سازشی
۱-رفتار سازشی یا انطباقی
۲-انطباق یا سازگاری
۳-بهنجار
اختلال های شایع همراه با اختلال های رفتاری
الف) ناتوانی یادگیری/ مشکلات زبانی و تکلمی
ب) ‌عقب ماندگی ذهنی
ج) اختلال تیک
د) اضطراب / یا اختلال های خلقی
روشهای درمانی متداول اختلال های رفتاری
درمان والدین / خانواده
گروه های حل مشکلات و مهارت ها ی اجتماعی
درمان انفرادی
آموزش استثنایی در مدارس
دارو درمانی
مداخله های چند جانبه
مداخله های درمانی در موسسات نگهداری
اختلالات عادتی
بازداری
انواع بازداری
اختلالات کرداری چیست؟
سندرومهایی که از مشاهده و تجربه سرچشمه می گیرند
میزان رواج
تداوم اختلالات کرداری
علل و مسائل وابسته به اختلالات کرداری
تاثیرات خانواده
رفتارگرایی
قانون تاثیر
نظریه آرنولد گسل
نظریه بیولوژیکی – فیزیولوژیکی در زمینه رفتار کودکان
نظریه ی فروید
نظریه اریکسون
نظریه یادگیری مشاهده ای آلبرت بندورا
خصیصه های محوری
درمان های متمرکز برکودک
رفتار درمانی
آموزش تدبیر والدین
دارودرمانی
درمان های اجتماع نگر
پرخاشگری
اختلال لجبازی- نافرمانی
اختلالات گفتاری
الف) اختلالات درک زبان
ب) اختلالات تولید زبان (زبان بیانی)
سازمان یافتگی معنا
ج) اختلالات زبانی جنبی (مربوط به سایر بیماری ها)
بیش فعالی
اختلالات ناروانی گفتار
لکنت زبان
بریده گویی
گوشه گیری
الف) شیوع کمرویی
ب) ویژگی افراد گوشه گیر وکمرو
ج) علل کمرویی
۱-ج) کمرویی ناشی از ترس یا اضطراب
۲- ج)خانواده
۳-ج) مدرسه
۴-ج) فشارهای اجتماعی
د) درمان کمرویی
۱-د) تقویت خود پنداری مثبت وخود باوری دوباره
۲-د) خانواده و تربیت اجتماعی
۳-ج) هنر درمانی
۴-ج) فعالیت های اجتماعی وبازی های گروهی
اختلال بیش فعالی- کمبود توجه: (ADHD)
الف) تاریخچه اختلال بیش فعالی- کمبود توجه
ب) ویژگی های بیش فعالی( بنابر ملاک های انجمن روانشناسی آمریکا)
ج) بررسی علل ودرمان بیش فعالی
۱) عوامل عصبی
۲) واکنش ها سمی
۳) وراثت
۴) علل رفتاری یا محیطی
اوتیسم
ناخن جویدن
الف) علایم اختلال ناخن جویدن
ب) علل ناخن جویدن
ج) درمان اختلال ناخن جویدن
اختلال ترس
الف) ویژگی های رشدی ترس در کودکان
ب) انواع ترس ( در سنین ۱۲-۶)
ج) علل کلی ترس
د) درمان اختلاس ترس در کودکان
اختلال تیک
راه های درمان اختلال تیک
اختلالات مربوط به خوردن، دفع و خوابیدن
الف) اختلال در تغذیه
الف) نشخوار کردن
ب) عادت به خوردن مواد غیر خوراکی یا (پیکا)
ج) چاقی یا فربهی در کودکان
د) بی اشتهایی عصبی
الف) بی اختیاری ادرار
ب) بی اختیاری مدفوع
الف) راه رفتن در خواب
ب) پریشان خوابی ووحشت زدگی درخواب
پیشینه عملی
جمع بندی
منابع

تعداد صفحات: ۹۱
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند