پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی
پیشینه و ادبیات / اکتبر 15, 2016

توجه به فرهنگ و جامعه سازمانی و جامعه ملی و بین المللی موضوع غریبی نیست. اما ارزش و ماهیت آن چند دهه ای است که بیشتر آشکار شده و اندیشمندان بسیاری به تحقیق و پژوهش در این زمینه  پرداخته اند، مطالعات مربوط به فرهنگ که در اوایل دهه ۱۹۸۰ صورت گرفته نشان داده که فرهنگ در یک سازمان به مثابه شخصیت در یک انسان است. بی گمان باید پذیرفت که انسان فرهنگ را می آفریند و فرهنگ هم انسان را می سازد. فرهنگ به انسان یاد می دهد تا اندیشه های پایدار و ثابتی را بیاموزد و در قالب گروههای پیچیده ای که دارای وظیفه ای جداگانه و ویژه هستند، سامان یابد. اندیشه های ثابت و پایدار پس از آنکه در ذهن جای گرفتند. دگرگون کردن آنها دشوار است، از آنجا که سرنوشت رفتار انسان واکنشی است که او می تواند در برابر عنصرهای فرهنگی که به او عرضه می شود و پاسخ گوید، یعنی می تواند از روی ساخت آنها را(تبیین) واپس زند یا دگرگون کند. در محدوده علم مدیریت و سازمان نیز متفکران بسیار در پی یافتن  تعریفی جامع برای  فرهنگ و نیز تعیین ارتباط با آن با ساختار سازمانی، رفتار سازمانی و کارایی و اثر بخشی و…

پیشینه و ادبیات سرمایه فرهنگی
پیشینه و ادبیات / اکتبر 2, 2016

سرمایه فرهنگی: شامل انباشت ارزش ها و نمودهای فرهنگی وهنری ارزشمند صلاحیت های تحصیلی و آموزش رسمی و تمایلات و عادات دیرین است که در فرایند “جامعه پذیری” و فرهنگ پذیری حاصل می شود. در مواردی نیز سرمایه فرهنگی را مجموعه ای از نمادها منش هاشیوه های زبانی ومدارک آموزشی ذوق و سلیقه ها و شیوه هاو نیز شیوه ی زبانی تعریف کرده اند. نظام خوی وخصلتی که افراد کسب می کنند به موقعیت یا موقعیت هایی که در جامعه اشغال می کنند بستگی دارد. یعنی وابسته به میزان بهره مندی از سرمایه است. از نظر بوردیو سرمایه هر گونه خاستگاه و سرچشمه در عرصه های اجتماعی است که در توانایی افراد برای بهره مندی از منافع خاصی که در این زمینه به دست می اید موثر واقع شود.(استونز، ۱۳۷۹؛۳۳۵) فهرست مطالب سرمایه و انواع آن شکل های سرمایه از نظر بوردیو سرمایه فرهنگی تعاریف سرمایه فرهنگی اشکال و ابعاد سرمایه فرهنگی ۱- سرمایه فرهنگی تجسم یافته یا متجسد(سرمایه بدنی و فردی) ۲- سرمایه ی فرهنگی عینیت یافته ۳- سرمایه فرهنگی نهادی و ضابطه ای مدل مفهومی تحقیقات داخل کشور تحقیقات خارجی فهرست منابع و ماخذ تعداد صفحات: ۲۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت…

پرسشنامه مهندسی فرهنگ در سازمان های دولتی
پرسشنامه / مارس 22, 2016

تعداد گویه ها: ۳۳ هدف: ارزیابی مهندسی فرهنگ در سازمان های دولتی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: ارزیابی هوش فرهنگی در سازمان زیر مقیاس ها: راهبرد (فراشناختی) – دانش (شناخت) – انگیزشی – رفتاری نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه هوش فرهنگی
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: ارزیابی هوش فرهنگی زیر مقیاس ها: شناختی – پیرازبانی – احساسی نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه وضعیت فرهنگ سازمانی
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: سنجش وضعیت فرهنگ سازمانی زیر مقیاس ها: روحیه – عملکرد فردی – سازمان – آموزش، یادگیری و توسعه – ارتباط – مدیران و تیمها نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی

پرسشنامه وضعیت فرهنگ آرمانی در دانشگاه ها
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: ارزیابی وضعیت فرهنگ کنونی در جهت فهم وضعیت فرهنگ آرمانی دانشگاه ها زیر مقیاس ها: ویژگی غالب – رهبری سازمان – مدیریت کارکنان – همبستگی سازمانی – تأکیدات راهبردی سازمان – معیارهای موفقیت نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقاله نقش حوزه و دانشگاه در زمینه‏ سازی فرهنگ مهدویت با رویکرد رسانه پست مدرن

هدف از این پژوهش ، بررسی نقش حوزه و دانشگاه در زمینه‏ سازی فرهنگ مهدویت با رویکرد رسانه های پست مدرن می باشد. در این پژوهش ابتدا ابعاد فرهنگی و کارکردهای مهم این دو دستگاه مورد مطالعه و کاوش قرار گرفت. سپس با استفاده از مشخصه های رسانه های پست مدرن، در سایه همکاری دوجانبه حوزه و دانشگاه یافته های فرهنگی موثر ارائه گردید. روش پژوهش از نوع تحقیقات بنیادی نظری است زیرا داده ها و مواد اولیۀ تحلیل به روش کتابخانه ای گردآوری شده است که در مجموع روش تحقیق کیفی- تحلیلی می باشد. نتایجی که از این مقاله حاصل گردید باید گفت که محقق پس از بررسی ابعاد فرهنگی دانشگاه و حوزه با استفاده از مشخصه های رسانه های پست مدرن، زمینه سازی در ابعاد زیر را توصیه می نماید که این ابعاد فرهنگ مهدویت را تبیین و تفسیر می نماید. نقش حوزه و دانشگاه به عنوان دو روی سکه، برای پاسخگویی به برداشت های انحرافی که کج فهمان و دشمنان اسلام آنرا دوچندان می نمایند کاری است پسندیده که لازمه توجه به این امر بایستی در اولویت قرار گرفتن رویکردهای فرهنگی زیر خلاصه گردد: بسط و نفوذ فرهنگ انتظار در جامعه دانشگاهی، گفتمان دینی با همکاری دو…

پرسشنامه نگرشهای فرهنگی هافستد دورفمن و هادل
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: شناسایی فرهنگ ملی خود زیر مقیاس ها: مردسالاری در مقابل زن سالاری – فردگرایی در مقابل جمع گرایی – اجتناب از عدم اطمینان – فاصله قدرت (توزیع قدرت) نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.