پیشینه و ادبیات مهارتهای ارتباطی مدیران
پیشینه و ادبیات / ژوئن 9, 2016

اهداف هر سازمان فلسفه وجودی آن سازمان محسوب میشوند. به منظور تحقق هدفها نیاز به یک تلاش گروهی است. پیچیدگی کار جمعی است که مدیریت نظام گونه را بوجود آورده است. اثر بخشی و کارایی به عنوان دو هدف مهم در همه سازمانها نیازمند تدابیری است که مدیران آنها را اتخاذ می نمایند (جوادین و امیرکبیری، ۱۳۸۰). از طرفی محدودیت منابع و تغییرات محیطی در عرصه های مختلف داخلی و خارجی اهمیت مدیریت را بیش از پیش مشخص می نماید «بدیهی است پیدایش سازمانها و ایجاد عمومی آنها نتیجه وجود مدیریت است و سازمان و مدیریت لازم و ملزوم یکدیگر هستند» (همان منبع) مدیریت در واقع بر رسیدن به اهداف سازمانی متمرکز است (نیلسن و همکاران ،۲۰۱۵). مدیریت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه حائز اهمیت شایانی است. بررسی کارشناسان توسعه اقتصادی نشان داده است که فراهم نمودن تکنولوژی و پول، به تنهایی توسعه و رشد را پدید نمی آورد. تا زمانی که نیاموزیم چگونه میتوان از منابع انسانی به درستی استفاده کرد و آنها را مدیریت نمود، تکنولوژی و تبعات آن بیهوده و گاه دست و پاگیر است. مدیریت نیروی انسانی وظیفه ای اساسی برای همه شرکتها است. اما در یک کسب و کار مبتنی بر انسان این…

پرسشنامه امکان اجرای مدیریت مدرسه محور (براساس ابداع رسالت، مشارکت و تعهد)
پرسشنامه / مارس 26, 2016

تعداد گویه ها: ۳۳ هدف: سنجش میزان امکان سنجی مدیریت مدرسه محور زیر مقیاس ها: رسالت – مشارکت – تعهد معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه اثربخشی مدیریت سازمان
پرسشنامه / مارس 25, 2016

تعداد گویه ها: ۳۲ هدف: ارزیابی اثربخشی مدیریت سازمان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه مدیریت دانش براساس مدل بهات
پرسشنامه / مارس 23, 2016

تعداد گویه ها: ۳۸ هدف: سنجش مدیریت دانش زیر مقیاس ها: کسب دانش – خلق دانش – کاربرد دانش – انتقال دانش – ثبت دانش معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه مدیریت اضطراب
پرسشنامه / مارس 22, 2016

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش مدیریت اضطراب و نگرانی در افراد معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه ارزیابی مدیریت پیش دبستانی
پرسشنامه / ژانویه 25, 2016

تعداد گویه ها: ۴۲ هدف: ارزیابی مدیریت پیش دبستانی زیر مقیاس ها: برنامه درسی – استراتژیهای تدریس – راهنمایی برای توسعه ی جنبه های اجتماعی / احساسی – توسعه و تحول زبان و سواد – توسعه و تحول شناختی – توسعه فیزیکی – توسعه زیبا شناسی – مشارکت خانوادگی – ارزیابی بچه ها – برنامه ورود معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر کامرون و وتن
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: ارزیابی مهارتهای مدیران نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۱ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه مفروضات مدیریتی
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: ارزیابی جایگاه فرد در تئوری X و Y داگلاس مک گریگور نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمان زیر مقیاس ها: کار تیمی – گروههای کیفیت – آموزش – ارزشیابی و بازخورد – استفاده از اطلاعات – اهداف کیفی – مشتری مداری – نظام پیشنهادات – بهبود مستمر – تعهد رهبری نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.