پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی
پیشینه و ادبیات / سپتامبر 15, 2016

منظور از پیشرفت تحصیلی، پیشرفت یا عدم پیشرفت در کسب و یادگیری مجموعه مطالبی است که تحت عنوان درس یا مواد درسی در طول یک سال تحصیلی به دانش آموزان ارائه می شود. پیشرفت تحصیلی یعنی انجام دادن یک عمل برای به دست آوردن نتیجه مطلوب و برتری و تفوق در یک مهارت یا گروهی از معلومات(شعاری نژاد، ۱۳۶۴). مطالعه متغیر پیشرفت تحصیلی طی سه دهه اخیر  بیش از بیش مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. یافته های تحقیقاتی متعدد نشان داده اند که موفقیت تحصیلی هم از ساختارهای دانش و هم از عوامل محیطی  و موقعیتی مثل  جهت گیری های انگیزشی و راهبردهای یادگیری متأثر است ( برنشتاین و میر ،۲۰۰۵) . بنابراین پیشرفت تحصیلی ارزیابی وضع موجود دانش آموزان از نظر معلومات و مهارتهای از قبل برنامه ریزی شده گفته می شود  در واقع موفقیت در موضوعات درسی است. عامل مهمی که در مقابل پیشرفت قرارد دارد افت تحصیلی می باشد. عدالت آموزش ایجاب می کند که هر فرد با توجه به تفاوت های فردی از لذت یادگیری و امکانات آموزشی و پرورشی بهره بگیرد. فهرست مطالب مفهوم پیشرفت تحصیلی فواید پیشرفت تحصیلی رابطه آفرینندگی  با هوش  و پیشرفت  تحصیلی عوامل تاثیر گذار بر پیشرفت…

پروژه رابطه تحصیلات والدین با پیشرفت تحصیلی کودکان دانش آموزان پایه اول و چهارم ابتدایی

تحقیقی که در پیش رو دارید درباره تاثیر جنبه فرهنگی و اجتماعی والدین و بطور مخصوص والدین آنان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام گرفته است.داده های این تحقیق عبارتست از پاسخ دانش آموزان کلاسهای پایه اول و سوم ابتدایی به آزمون بندر- گشتالت. جامعه آماری کلیه دانش آموزان کلاس پایه اول و سوم می باشد.که از تعداد ۵۷ نفر آنان ۵۰ نفر بر طبق جدول  H.S bullaبه عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t استودنت استفاده شد و نتایج بدست آمده فرض تحقیق را تایید کردند .و نتایج بدست آمده به شرح زیر است: ۱-بین سطح تحصیلات والدین و نمره آزمون پیشرفت بندر-گشتالت رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد ۲-بین تحصیلات پایین والدین با اختلالات یادگیری و افت تحصیل رابطه مستقیم دارد. ۳-نمره ازمون بندر برای دانش آموزان پایه چهارم بهتر از دانش آموزان پایه اول می باشد. ۴-رشد ادراکی برای دانش آموزان پایه چهارم بهتر از دانش آموزان پایه اول می باشد. ۵ – تحصیلات والدین بر میزان توانایی هوشی روانی-حرکتی تاثیر مستقیم و مثبت دارد. ۶-دانش آموزانی که والدین آنها از سطح سواد بالایی برخوردارند دارای پیشرفت تحصیلی بالایی هستند. فهرست مطالب چکیده فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله اهداف…

پایان نامه بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی و انگیزه تحصیلی دانشجویان

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد. روش این پژوهش همبستگی، از نوع پیرسون بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۳ تشکیل داد. نمونه پژوهش شامل ۱۰۰ نفر از دانشجویان بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های انگیزش تحصیلی ۲۰ سوالی و پیشرفت تحصیلی ۱۶ سوالی استفاده شد. داده های پژوهش حاضر با روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss20 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان اهمیت انگیرش تحصیلی دانشجویان بیشتر از ۴۴٫۲۷  ظاهر شد. همچنین میانگین پیشرفت تحصیلی در دانشجویان حدود ۴۷٫۷  و متوسط می باشد. نتایج همبستگی بین انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان نشان می دهد که (۵۷۲/۰=r) همبستگی معنی دار (۰۰۰/۰=P) ما بین این دو متغیر وجود دارد و همچنین مثبت بودن این ضریب نشانگر این است که با افزایش هر واحد از انگیزش تحصیلی  ۵۷ درصد متغیر پیشرفت تحصیلی دانشجویان افزایش یافته است. فهرست مطالب چکیده فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق اهداف اصلی اهداف جزئی فرضیه های تحقیق تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها سوالات تحقیق متغیرهای تحقیق فصل دوم: ادبیات…

پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی
پرسشنامه / فوریه 2, 2016

تعداد گویه ها: ۶۰ هدف: سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی

آزمون پیشرفت تحصیلی و تشخیصی ریاضی شلو
پرسشنامه / سپتامبر 21, 2015

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: تشخیص اختلال ریاضی زیر مقیاس ها: فهم عددی – تولید عددی – محاسبه عددی سازندگان پرسشنامه: شلو و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۳ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی

مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش تدریس عملی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول را در درس ریاضی بهبود بخشم؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 21, 2015

موضوع انتخاب شده توسط اینجانب در رابطه با نوآوری های آموزشی و به کارگیری تدریس علمی همراه با ابزار و وسایل آموزشی برای دروس ریاضی پایه ی اول می باشد که با ابداع روش و ابزارهای گوناگون توانستم خلاقیت و یادگیری دانش آموزان را ارتقاء ببخشم. این ایده زمانی شکل گرفت که دو نفر از دانش آموزان کلاس در یادگیری جمع و تفریق اعداد ریاضی و در مشخص و تفکیک نمودن اعداد به یکی و ده تایی مشکل داشتند. لذا در این مورد اقداماتی انجام دادم و با ابداع وسایل کمک آموزشی متناسب با مفاهیمی که در اختیار دانش آموزان قرار می گرفت پرداختم. برای یادگیری جمع دو به دو اعداد، از پارچه های جیب دار که به تابلوی کلاس نصب و در آن جمع دو عدد نشان داده می شد، تهیه کردم و برای اموزش اعداد دو رقمی و تفکیک آن به یکی و ده تایی از نی های نوشابه به صورت ابتدایی ولی پرفایده استفاده نمودم و با تشویق این دو دانش آموز بصورت ابتکاری خویش به نتیجه ی مثمر رسیدم. تمامی این تلاشها و مرارت ها به صورتی پاسخ داده شد که این دو دانش آموز ضعیف در ترم دوم کلاس توصیفی من موفق شدند و به…

مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از روش تدریس نوین در کلاس چندپایه در پیشرفت تحصیلی و سواد خواندن و نوشتن دانش آموزان موفق عمل نمایم؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 21, 2015

مدت پنج سال است که در کلاسهای چندپایه تدریس می کنم، تدریس در کلاس چندپایه همیشه برایم مشکل ساز بوده، کمبود وقت، بازده کم، از تلاش بیشتر و گاهی ضعیف بودن یکی از پایه ها کارم را سخت می کرد. با این همه تلاش نتیجه مطلوب را بدست نمی آوردم. امسال هم در دبستان مشغول به تدریس شدم. مدرسه دارای ۳ دانش آموز در پایه های اول، دوم و چهارم بود. پایه های دوم و چهارم از لحاظ وضعیت آموزشی در سطح خیلی ضعیفی قرار داشتند و من با یک سری اقدامات و استفاده از انواع روشهای تدریس نوین توانستم وضعیت آموزشی دانش آموزان را بهبود ببخشم. روشهایی که در این اقدام آنها را انجام داده ام اکثراً به دلیل توسل به شیوه سنتی به باد فراموشی سپرده شده است و یا استفاده از این روشها در میان روشهای متداول تدریس کم رنگ است. من با استفاده از این روشها تحولی نوین در جهت پیشرفت در کلاس چندپایه ایجاد کردم که برایم دری را گشود که در سالهای آتی می توانم بدون دغدغه در کلاسهای چندپایه تدریس نمایم. فهرست مطالب چکیده مقدمه تعریف و طرح مسأله توصیف وضع موجود گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) انتخاب راه حل جدید اجرای طرح جدید…

مستندسازی تجربیات شغلی پست سازمانی معاونت اجرایی مدرسه برای اخذ رتبه عالی (۲)
مستندات تجربیات شغلی / سپتامبر 19, 2015

وقتی که گذرت به مدرسه افتاده باشد در گوشه ها و در میان اتاق دبیران مدیران مربیان و پرورش چشمت به تابلو می افتد که بنام معاون اجرایی (متصدی امور دفتری) که در پشت تعداد کامپیوتر نشسته با انواع اقسام کلمات بلی و خیر کارنامه مشکل دارد از اطلاعات خود ذخیره نماید ارسال اطلاعات و ثبت نمرات و … . از این گذشته در میان لیست ها و بخشنامه که دور میز کارش پر کرده است و در پاسخگویی تکراری در میان دانش آموزان یکی از انتخاب واحد و دیگری نمرات درسش و آن یکی از مردودی خود با او حرف می زند احساس مسئولیت در قبال این دانش آموزان بلاتکلیف افکار او را بیشتر در سرنوشت تحصیلی این دانش آموزان نگران کرده این نفر جزء یک نفر همان معاون اجرایی مدرسه نیست که تراکم کاری بیشتر در میان سایر کارکنان مدرسه ایشان را در سرگرمی کاری غوطه ور است و این پست سالها در پنهانی گمنامی مانده بود با حداقل مزایا مدارا میکرد ولی خوشبختانه در سال ۱۳۸۹ در وضعیت پست سازمانی این نفر فرج حاصل شد و از پست شغلی امور دفتری به معاون اجرایی ارتقاء یافت و از این به بعد جایگاه نسبی از نظر شغل سازمانی…

پروپوزال رابطه بین باورهای غیر منطقی و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی دوره راهنمایی

در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عوامل متعددی موثرند که می توان آن ها را به دو دسته درون (فردی) و بیرونی (محیطی) تقسیم کرد. عوامل درونی شامل متغیرهای چون هوش، انگیزش، آمادگیهای ذهنی، عاطفی می شود. عوامل بیرونی به عواملی مثل روش تدریس، وضعیت خانوادگی و اجتماعی اشاره دارد که این دو دسته با هم در تعاملند و تفکیک آنها عملاً میسر نیست. از بین عوامل مهم فردی که با پیشرفت تحصیلی ارتباط مستقیم دارد سلامت روانی و تعادل عاطفی است. مشکلات عاطفی می تواند بر پیشرفت تحصیلی تأثیر منفی گذاشته و موجب شکست گردد. شایعترین مشکلات عاطفی که دانش آموزان با آن مواجهند اضطراب است. فهرست مطالب بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق سوابق مربوط تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور تحقیقات صورت گرفته در خارج کشور فرضیه ها اهداف تحقیق اهداف علمی اهداف کاربردی روش کار نوع روش تحقیق جا معه آماری گروه نمونه روش گردآوری اطلاعات ابزار جمع آوری اطلاعات روش تجزیه وتحلیل اطلاعات فهرست منابع منابع فارسی منابع لاتین تعداد صفحات: ۱۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی

پروپوزال بررسی نقش تشویق و تنبیه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی

جامعه سالم و پویا متشکل از افرادی است که به اندازه کافی از تخصص و تعهد برخوردار باشند دراین صورت رسالت اساسی تعلیم وتربیت پرورش انسانهایی است که متناسب با نیازها و اهداف جامعه ازیک سو و امکانات و استعدادهای خود را ازسوی دیگر به نحو متعادلی از دانش و بینش و مهارت لازم بهره مند باشند، لذا می توان گفت تجزیه و تحلیل و بهبود فراگردهای بنیادین نظام های آموزشی و آموزشگاهی از اهمیت و اولویت ویژه ای برخوردار است. فهرست مطالب: فصل اول مقدمه بیان مساله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیه های تحقیق تعاریف عملیاتی و نظری انواع متغیرهای تحقیق فصل دوم مقدمه نظرات و دیدگاهها در مورد تشویق اثرات تشویق و تنبیه بر پیشرفت تحصیلی انواع تشویق نوع و فرم آن نقش و فایده تشویق در پیشرفت تحصیلی نکاتی را که در باره تشویق باید در نظر گرفت نکاتی را که در باره تنبیه باید در نظر گرفت ادبیات تحقیق در داخل کشور (ایران ) ادبیات تحقیق در خارج از کشور ( جهان ) فصل سوم مقدمه روش تحقیق ابزار اندازه گیری ( پرسشنامه ) اعتبار و روایی تحقیق جامعه آماری و نمونه آماری منابع تعداد صفحات: ۳۴ فرمت فایل: word   توجه:…