مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از روش تدریس نوین در کلاس چندپایه در پیشرفت تحصیلی و سواد خواندن و نوشتن دانش آموزان موفق عمل نمایم؟

سپتامبر 21, 2015

مدت پنج سال است که در کلاسهای چندپایه تدریس می کنم، تدریس در کلاس چندپایه همیشه برایم مشکل ساز بوده، کمبود وقت، بازده کم، از تلاش بیشتر و گاهی ضعیف بودن یکی از پایه ها کارم را سخت می کرد. با این همه تلاش نتیجه مطلوب را بدست نمی آوردم. امسال هم در دبستان مشغول به تدریس شدم. مدرسه دارای ۳ دانش آموز در پایه های اول، دوم و چهارم بود. پایه های دوم و چهارم از لحاظ وضعیت آموزشی در سطح خیلی ضعیفی قرار داشتند و من با یک سری اقدامات و استفاده از انواع روشهای تدریس نوین توانستم وضعیت آموزشی دانش آموزان را بهبود ببخشم. روشهایی که در این اقدام آنها را انجام داده ام اکثراً به دلیل توسل به شیوه سنتی به باد فراموشی سپرده شده است و یا استفاده از این روشها در میان روشهای متداول تدریس کم رنگ است. من با استفاده از این روشها تحولی نوین در جهت پیشرفت در کلاس چندپایه ایجاد کردم که برایم دری را گشود که در سالهای آتی می توانم بدون دغدغه در کلاسهای چندپایه تدریس نمایم.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
تعریف و طرح مسأله
توصیف وضع موجود
گردآوری اطلاعات (شواهد ۱)
انتخاب راه حل جدید
اجرای طرح جدید
۱- استفاده از رسانه صوتی جهت تقویت مهارت خواندن
۲- استفاده از کیبورد (صفحه کلید) رایانه جهت تقویت نوشتاری دانش آموزان
۳- استفاده از میزکار
۴- استفاده از تابلوی دیواری
۵- استفاده از روش نوین در تدریس درس انشاء و نقاشی
۶- طراحی ماکت نقشه ایران جهت تدریس درس جغرافی پایه چهارم
۷- فعالیتهای فوق برنامه
گردآوری اطلاعات (شواهد ۲)
ارزشیابی تأثیر اقدام جدید
تجدیدنظر و گزارش نهایی
نتایج
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

تعدا صفحات: ۳۱

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند