پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی اعضای هئیت علمی تربیت بدنی و میزان اثربخشی

آگوست 27, 2015

در سال‌های اخیر هوش هیجانی به عنوان عاملی که بالقوه در درک و پیش‌بینی عملکرد فرد، مفید است مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اگرچه چندین دهه است که روانشناسان جنبه‌های مختلف هوش هیجانی در سازمان‌ها را بدون استفاده از این اصطلاح مورد بررسی قرار داده‌اند. مفهوم هوش هیجانی آن طور که در حال حاضر به کار می‌رود، نسبتاً جدید است.

فهرست مطالب:

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف اختصاصی
فرضیه های تحقیق
روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
قلمرو تحقیق
جامعه آماری
روش‌های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها
ابزار اندازه‌گیری
محدودیت‌های تحقیق
پیش‌فرض‌های تحقیق
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی
فصل دوم: مبانی نظری و مرور ادبیات تحقیق
مقدمه
ماهیت هوش
انواع هوش
هیجان و اجزاء آن
مدل‌های هوش هیجانی
ساختار هوش هیجانی در مدل توانایی
مدل بار ـ آن
مدل دانیل گُلمن
پیشینه هوش هیجانی
تاریخچه و تعریف هوش هیجانی
هوش هیجانی و بهره‌ هوشی
هوش هیجانی و اثر بخشی سازمان
رهنمودهای لازم برای موفقیت برنامه‌های هوش هیجانی
آموزش هوش هیجانی
هوش هیجانی در محیط کار
ابعاد هوش هیجانی در مدیریت و رهبری
روش‌های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش هیجانی
تعاریف اثربخشی
تاریخچه اثربخشی سازمانی
اثربخشی سازمانی
رویکردهای سنتی اثربخشی سازمان
رویکرد مبتنی بر تأمین هدف
رویکرد مبتنی بر تأمین منابع
رویکرد مبتنی بر فرایند درونی
رویکردهای نوین اثربخشی سازمان
روش مبتنی بر تأمین رضایت گروه‌های ذینفع
روش مبتنی بر ارزش‌های رقابتی
معیارهای هفتگانه برای ارزیابی اثربخشی سازمان
مدل هدف منطقی
مدل سیستم منابع
مدل فرایند مدیریت
مدل بهبود سازمان
مدل چانه‌زنی
مدل ساختار وظیفه‌ای
مدل وظیفه‌ای
تحقیقات انجام شده در مورد هوش هیجانی
پیشینه داخلی تحقیق
پیشینه تحقیقات خارجی
تحقیقات انجام شده در مورد اثربخشی
پیشینه داخلی تحقیق
پیشینه خارجی اثربخشی
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری تحلیل
نمونه آماری
متغیرهای تحقیق
ابزارهای اندازه‌گیری تحقیق
پرسشنامه‌ ویژگی‌های شخصی نمونه‌ها
پرسشنامه‌ هوش هیجانی سیبریا شرینگ
پرسشنامه اثربخشی حمیدی
روایی و پایایی پرسشنامه‌ها
روایی
پایایی
روش‌های آماری
فصل چهارم: نتایج و یافته ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته های تحقیق
بحث و نتیجه‏گیری
پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی
پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
منابع فارسی
منابع لاتین

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۲۱
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات هوش هیجانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات هوش هیجانی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند