پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه

آگوست 29, 2015

در سال‌های اخیر هوش هیجانی به عنوان عاملی که بالقوه در درک و پیش‌بینی عملکرد فرد، مفید است مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اگرچه چندین دهه است که روانشناسان جنبه‌های مختلف هوش هیجانی در سازمان‌ها را بدون استفاده از این اصطلاح مورد بررسی قرار داده‌اند. مفهوم هوش هیجانی آن طور که در حال حاضر به کار می‌رود، نسبتاً جدید است.

هنوز موارد زیادی نظیر روش اندازه‌گیری و تأثیر آن بر عملکرد فردی و اثربخشی سازمانی در حوزه هوش هیجانی وجود دارد که مبهم است. تا آنجا که در برخی موارد وجود ابهام منجر به تضاد بین محققان و متخصصان شده است. اصطلاح هوش هیجانی، اولین بار به وسیله جان. د. مایر و پیتر سالوی در مجموعه مقالات دانشگاهی مطرح شد که در آن زمان، این نوشته‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفت.

فهرست مطالب:

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف اختصاصی
فرضیه‌های تحقیق
فرض کلی
فرض های اختصاصی
تعریف متغییر ها
فصل دوم: مبانی نظری و مرور ادبیات تحقیق
مقدمه
ماهیت هوش
انواع هوش
هوش چندگانه گاردنر
هوش واقعی پرکنیز
هوش موفق اشترنبرگ
هیجان و اجزاء آن
نقش هیجانها در هوش
تاریخچه و تعریف هوش هیجانی
تعاریف هوش هیجانی
نگاه اجمالی به تاریخچه هوش هیجانی
هوش هیجانی و بهره‌ هوشی
مدل‌های هوش هیجانی
ساختار هوش هیجانی در مدل توانایی
مدل بار ـ آن
در حال حاضر هوش هیجانی چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟
آموزش هوش هیجانی
روش‌های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش هیجانی
چگونه می توان هوش هیجانی معلمان را افزایش داد؟
رهنمودهای لازم برای موفقیت برنامه ‌های هوش هیجانی
ده توصیه برای بهبود هوش هیجانی
رسالت ها و وظائف آموزش عالی
نقش دانشگاها در تحقق وظایف آموزش عالی
مفهوم و تعاریف اثربخشی
تعاریف ارزشیابی اثر بخشی و الگوهای مرتبط با آن
اثر بخشی بعنوان میزان تحقق هدف ها
اثربخشی بعنوان نتایج واقعی برنامه
اثر بخشی بعنوان تأمین رضایت گروههای ذینفع
اثربخشی به عنوان رعایت استاندارد های آموزشی
اثربخشی به عنوان نقد هنری و خبرگی آموزشی
الگوی کرک پاتریک : رهیافت جامع در ارزشیابی اثربخشی
سطح عکس العمل
سطح یادگیری
سطح رفتار
سطح نتایج
هدف و ضرورت اثربخشی آموزشی در دانشگاه ها
ارزیابی اثربخشی استاد
طراحی سیستم ارزیابی استاد
ارزیابی اثربخشی استاد در کلاس درس
چارچوب جامع برای تدریس حرفه ای
خصوصیات معلمین اثربخش
چگونه می توان اثربخشی معلمان راافزایش داد؟
رهیافتها
حمایت از تلاشهایی که به اصلاح می انجامد
دستورالعملهایی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان آموزشی
هوش هیجانی شاخص جدیدی برای سنجش عملکرد اثر بخش
ارتباط هوش هیجانی با اثربخشی
تفاوت میان هوش هیجانی و اثربخشی
هوش هیجانی و اثر بخشی سازمان
هوش هیجانی در محیط کار
ابعاد هوش هیجانی در محیط کار
تحقیقات انجام شده در مورد هوش هیجانی و اثربخشی
پیشینه تحقیقات داخلی
پیشینه تحقیقات خارجی
جمع بندی تحقیقات
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری تحقیق
نمونه آماری
متغیرهای تحقیق
ابزارهای اندازه‌گیری تحقیق
پرسشنامه‌ ویژگی‌های شخصی نمونه‌ها
پرسشنامه‌ ویژگی‌های شخصی نمونه‌ها
پرسشنامه اثربخشی اعضای هیأت علمی
روایی و پایایی پرسشنامه‌ها
روایی
پایایی
روش‌های آماری
فصل چهارم: نتایج و یافته ها
مقدمه
توصیف ویژگی‏های فردی اعضای هیأت علمی
سن
سابقه خدمت
وضعیت تحصیلی و مرتبه علمی
گروه های آموزشی
آزمون فرضیه ها
یافته ‏های جانبی پژوهش
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته ‏های تحقیق
بحث و نتیجه‏گیری
پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق
پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی
محدودیت‌های تحقیق
منابع داخلی
منابع لاتین
ضمایم

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۴۱
فرمت فایل: word
توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات هوش هیجانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات هوش هیجانی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند