پرسشنامه نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی

سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۵۸
هدف: ارزیابی نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی
زیر مقیاس ها: خودمختاری ادراک شده – شایستگی ادراک شده – ارتباط ادراک شده – انگیزه درونی – کیفیت اطلاعات – قابلیت کاربرد – رضایت کاربر – علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی
نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۶
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند