پروپوزال بررسی تاثیر هوش هیجانی بر پیشگیری از اعتیاد به اینترنت نوجوانان

سپتامبر 6, 2015

ارزیابی خصوصی روانی و رفتاری، به عنوان یکی از عوامل مهم در پیدایش علمی و پیشرفت آن مطرح است؛ به طوری که امروزه ارزیابی بالین، یکی از جنبه‌های با اهمیت کار بالینی محسوب می‌شود.
امروزه بسیاری از محققان (سیاروچی و همکاران،۲۰۰۱) معتقدند که اگر فرد، از لحاظ هیجانی توانمد باشد بهتر می تواند با چالشهای زندگی مواجه شود و در نتیجه، از سلامت روانی بهتری برخوردار خواهد شد. از نظر دانیل گلمن، تفاوت در توانایی‌هایی نهفته است که هوش هیجانی در آن نهفته است. و این هوش شامل خویشتن‌داری، شوق و ذوق، پایداری و توانایی، انگیزاندن خود می‌باشد. این توانایی را می‌توان به کودکان آموخت؛ به این صورت که برای آنها فرصت بهتری فراهم آوریم (دانیل گلمن، ۱۳۸۳).

فهرست مطالب:

طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
پیشینه و ادبیات تحقیق
تحقیقات انجام شده در زمینه هوش هیجانی در ایران
دیدگاه‌ های مختلف اعتیاد اینترنتی
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف کلی
اهداف جزئی
فرضیه های تحقیق
تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرها
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه و روش های نمونه گیری
ابزارهای پژوهش
پرسشنامه هوش هیجانی سیبر یا شرینگ
تجزیه و تحلیل آماری
منابع

تعداد صفحات: ۳۸
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات هوش هیجانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات هوش هیجانی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند