پروپوزال بررسی هوش هیجانی اعضای هیأت علمی با اثربخشی آنان

سپتامبر 6, 2015

در سال های اخیر هوش هیجانی به عنوان عاملی که بالقوه در درک و پیش بینی عملکرد فرد، مفید است مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اگر چه چندین دهه است که روانشناسان جنبه های مختلف هوش هیجانی در سازمان ها را بدون استفاده از این اصطلاح مورد بررسی قرار داده اند. مفهوم هوش هیجانی آن طور که در حال حاضر به کار می رود، نسبتاً جدید است.

فهرست مطالب

مقدمه
بیان مسأله
ضرورت و اهمیت تحقیق
پیشینه موضوع
پیشینه نظری تحقیق
تحقیقات عملی
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف اختصاصی
فرضیه های تحقیق
فرض کلی
فرض های اختصاصی
متغیرهای موجود در تحقیق
اثربخشی
هوش هیجانی
خودتنظیمی
خودانگیختگی
همدلی
مهارت های اجتماعی
جامعه و نمونه آماری
روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
پرسشنامه ویژگی های شخصی نمونه ها
پرسشنامه هوش هیجانی سیبریاشرینگ
پرسشنامه اثربخشی اعضای هیأت علمی
شیوه تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
منابع داخلی
منابع لاتین
ضمایم
پرسشنامه مربوط به اثربخشی اعضای هیأت علمی توسط یادگیرندگان (دانشجویان)
پرسشنامه مربوط به اثربخشی اعضای هیأت علمی توسط مدیران گروه دانشگاه
پرسشنامه مربوط به اثربخشی تدریس اعضای هیأت علمی توسط خودشان (خودارزیابی)
پرسشنامه هوش هیجانی

تعداد صفحات: ۲۶
فرمت فایل: word

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات هوش هیجانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات هوش هیجانی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند