مقاله نقش و کاربرد رویکرد سیستمی در تصمیم گیری های نظام آموزشی ایران با ترسیم مدل سیستمی

از آنجا که اصلاح نظام آموزشی کشور شامل: آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ‌ای، آموزش‌ عالی و کارآمد کردن آن برای تأمین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم‌ انداز یکی از اهداف چشم انداز۲۰ ساله ایران اسلامی است. از این رو، در سال های اخیر سیاست های محوری کشور در بخش های مختلف بر ضرورت تصمیم سازی در حوزه ی نظام آموزشی نشان از بحبوحه ضرورت رویکردهای نوین است، که در این برهه از زمان نیز، بحث ها و دیدگاه های متنوعی در این زمینه مطرح شده است. همچنین در میان سازمانها و نهادهای اجتماعی مؤثر بر توسعه ی پایدار، مدیریت نظامهای آموزشی از جایگاه و نقشی منحصر به فرد برخوردار است. محقق با تبیین مدل های تصمیم گیری در حوزه مدیریت نظام آموزشی (کلاسیک، اداری و افزایشی) مدل شهودی خویش را با اشاره به مسائل حاشیه ای نظیر مسائل مالی، اجرایی و مدیریتی تنظیم و با استدلال و فهم درست از مدل های تصمیم گیری قبلی (حد تمرکز) امیدوار است اصلاح و روند تصمیم گیری و تصمیم سازی در حوزه مدیریت نظام آموزشی در آینده موثر واقع شود. فهرست مطالب: چکیده مقدمه رویکرد سیستمی، ابعاد، فواید و معایب آن تعریف سیستم ابعاد رویکرد سیستمی…

پروپوزال ساختار سازمانی و خلاقیت از دیدگاه کارکنان ستاد سازمان بهزیستی کشور

دنیای جدید، نیازمند سازمان های جدید است که علاوه بر منطق عقلایی و آموزه های کلاسیک، مجهز به ابزار تفکر جدید بر پایه درک ارزش ها و احساسات بوده و معتقد به دخالت عوامل مختلف در تصمیم گیری هستند. هماهنگی و سازگاری سازمان ها با محیط پیچیده و متغیر اطراف خود امری حیاتی است.سازمان ها، برای موفقیت پایدار خود؛ یعنی موفقیت در حال و آینده، باید به طور جدی تلاش نموده و عملکرد بهینۀ مستمر و تحول و دگرگونی را که از طریق خلاقیت به دست می آید، سرلوحه کار خود قرار دهند. فهرست مطالب اطلاعات مربوط به دانشجو اطلاعات مربوط به استاد راهنما اطلاعات مربوط به استاد مشاور اطلاعات مربوط به پایان نامه مقدمه و بیان مسئله اهمیت و ضرورت بررسی متون اهداف پژوهش هدف کلی اهداف اختصاصی اهداف کاربردی سوالات و فرضیه ها روش شناسی تحقیق نوع مطالعه جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری ملاک های ورود و خروج افراد به مطالعه روش جمع آوری داده ها متغیرها تعریف واژگان اصلی ساختار سازمانی خلاقیت روش اجرا روش تجزیه و تحلیل داده ها جدول زمان بندی (مراحل اجرا و پیشرفت کار) ملاحظات اخلاقی فهرست منابع نظر کمیته پژوهشی گروه تاریخ تصویب پروپوزال در کمیته پژوهشی گروه تعداد…

پروپوزال تبیین عوامل کلیدی مؤثر بر نگهداشت نیروی انسانی شایسته در سازمان با رویکرد تحلیل محیط

نیروی انسانی در راه نیل به اهداف هرسازمان، نهاد و شرکت مهم ترین سرمایه محسوب می شود. بنابراین باید برای حفظ و نگهداری آن توجه جدی کرد. و از همه مهمتر، چنانچه در سازمان برای نگهداری نیروهای شایسته چاره اندیشی نشود، سازمان با مشکلات بسیاری از جمله عدم بهره وری مواجه خواهد شد و نیروی انسانی ناکارآمد و بی انگیزه نخواهند توانست تحقق بخش اهداف سازمان باشند. فهرست مطالب اطلاعات مربوط به دانشجو اطلاعات مربوط به استاد راهنما اطلاعات مربوط به پایان نامه بیان مسأله اهمیت و ضرورت انجام تحقیق مرور ادبیات و سوابق مربوطه تعریف مدیریت منابع انسانی اهداف و وظایف مدیریت منابع انسانی مولفه نگهداشت نیروی انسانی مبانی عملی پژوهش جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق اهداف مشخص تحقیق اهداف کلی اهداف جزئی در صورت داشتن هدف کاربردی نام بهره وران ذکر شود سوالات تحقیق فرضیه های تحقیق تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها عوامل فردی عوامل محیطی عوامل سازمانی نگهداشت نیروی انسانی روش شناسی تحقیق شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها مدل اولیه پژوهش شرح کامل…

پروپوزال بررسی مولفه های تحول در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مدل تلفیقی تحول جان گاتر و پیتر دراکر)

شناخت و پیش بینی متغیرهای محیطی و دستیابی به استراتژی های مناسب برای رویارویی با آن ها برجسته ترین هدفی است که مدیران باید آن را دنبال کنند. در این راه شناخت گستره تحول های محیطی که تأثیر آن ها بر بعدهای گوناگون سازمانی و سرایت این متغیرها از یک محیط به محیط دیگر که بعضاً فراتر از مرزهای یک سازمان، کشور و یا منطقه می رود، مورد نظر خواهد بود. در زمان حاضر، مقوله «مدیریت تحول» به درستی «مقوله اصلی» مدیریت به حساب می آید. تمامی فعالیتهای سازمانی با مدیریت تحول سر و کار دارد و تغییر در تار و پود آن سرشته است. به دلیل دگرگونی های اساسی در محیط پویای برون سازمانی و محیط درونی سازمان ها، تغییرات در سازمان ها اجتناب ناپذیر است. برای موفقیت و کامیابی، ایجاد تغییرات ضروری است و سازمانی که نتواند این تغییرات را به نحو صحیح و منطبق با آرامانش به اجرا گذارد، ناگزیر شرکت خواهد خورد. فهرست مطالب فرم طرح تحقیق ۱- اطلاعات مربوط به دانشجو ۲- اطلاعات مربوط به استاد راهنما ۳- اطلاعات مربوط به استادان مشاور ۴- اطلاعات مربوط به پایان نامه ۵- بیان مسأله (تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول و مبهم…

پروپوزال بررسی سطح استرس ناشی از عوامل سازمانی و رابطه آن با عملکرد مدیران سازمانهای دولتی

در این تحقیق میزان استرس، عوامل استرس زا و تأثیر آن بر عملکرد مدیران مورد بررسی قرار می گیرد. عوامل استرس زا مشتمل بر عوامل درون و برون سازمانی میباشد که تأثیر آن بر عملکرد که شامل تواناییها و انگیزش مدیران در چهارچوب برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل می باشد مورد بررسی قرار می گیرد. فهرست مطالب فرم طرح تحقیق اطلاعات مربوط به دانشجو اطلاعات مربوط به استاد راهنما اطلاعات مربوط به استادان مشاور اطلاعات مربوط به پایان نامه بیان مسأله (تشریح ابعاد، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق) سوابق مربوط (بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج بدست آمده در داخل و خارج از کشور، نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق) فرضیه ها اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورتهای خاص انجام تحقیق) در صورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهره وران (اعم از موسسات آموزشی و اجرایی و غیره) جنبه نوآوری و جدیدبودن تحقیق در چیست؟ روش کار الف: نوع روش تحقیق ب: روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای و غیره) پ: ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، آزمون، فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات آزمایشگاهی و بانک های اطلاعاتی و شبکه های…

پروپوزال بررسی رابطه خلاقیت اعضای هیات علمی با اثربخشی دانشگاه آزاد اسلامی

علاقه به تحقیق در زمینه خلاقیت به صورت داده های تحقیقاتی از نیمه دوم قرن بیستم آغاز شده است . یافته های تحقیقی خلاقیت نیز روی موضوعات تربیتی ، استراتژی های آموزشی ، امور اجرایی و محیط فیزیکی مدرسه تأثیر زیادی داشته است ، مربیان تعلیم و تربیت نیز به شرایط مطلوب برای رشد قوه خلاقیت دانش آموزان اهمیت بسزایی می دهند . با این وجود تحقیق در زمینه خلاقیت عمر طولانی ندارد، از سویی از آنجا که امروزه جامعه بشری با طوفانهای علمی ، تکنولوژیکی و اطلاعاتی گسترده ای روبروست ، توجه به توانایی خلاقیت در جهتی پویا به عنوان یکی از راهکارهای مفید و مؤثر برای برخورد با عقب ماندگی های علمی و تکنولوژیکی فعلی جامعه می باشد(نوری ،۱۳۸۱). به نظر می رسد خلاقیت یکی از عوامل مرتبط با اثربخشی سازمان باشد. و از آنجا که دانشگاهها ، محیطی علمی وپژوهشی می باشند ؛ خلاقیت مدرسان و اساتید آن یکی از عوامل مرتبط با اثربخشی سازمانی می تواند ارتباط داشته باشد. بنایراین خلاقیت از جمله مسائلی است که درباره ماهیت و تعریف آن تاکنون بین محققان و روانشناسان توافقی حاصل نشده است. تورنس پس از پنجاه سال تحقیق و آزمون درباره خلاقیت، معتقد است نمی توان تعریف صریح…

پروپوزال بررسی رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران با عملکرد معلمان مدارس

امروزه موفقیت در موقعیت های رهبری تنها به تجربیات کاری و تخصصی مدیران بستگی ندارد، بلکه به توانایی آنها در مدیریت خود و دیگران، میزان انعطاف آنها در برخورد با تغییرات مداوم محیطی، نحوه و میزان عملکرد آنها، توان روحیه بخشی و ایجاد رضایت در پیروان بستگی دارد (کوپر و ویبلر، ۲۰۰۶، ص۳). در واقع، وظیفه اصلی رهبر در سازمان های امروزی ایجاد انگیزه و نگرش مثبت در کارکنان، تقویت روحیه و افزایش حس همکاری و ارزشمندی در آنهاست (هوس و همکاران، به نقل از پالمر و همکاران، ۲۰۰۲، ص۳). فهرست مطالب فرم طرح تحقیق اطلاعات مربوط به دانشجو اطلاعات مربوط به استاد راهنما اطلاعات مربوط به استادان مشاور اطلاعات مربوط به پایان نامه مقدمه بیان مسأله مروری بر سابقه تحقیق پیشینه داخلی پیشینه خارجی اهمیت و ضرورت مسأله اهداف تحقیق هدف کلی اهداف جزئی در صورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهره وران (اعم از موسسات آموزشی و اجرایی و غیره) چارچوب نظری تحقیق تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها تعاریف نظری متغیرها هوش عاطفی عملکرد تعاریف عملیاتی متغیرها فرضیه ها یا سوال ها سوال اصلی به صورت سوال های ویژه به صورت فرضیه های ویژه روش تحقیق جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری ابزارهای جمع آوری داده…

پروپوزال بررسی رابطه بین خلاقیت و اثربخشی سازمانی

خلاقیت به عنوان پرقدرت ترین توانایی بشری در نهاد آدمی از کودکی گرفته تا بزرگسالی جای دارد. به قول راجرز آدمی ذاتاً خلاق متولد می شود (پیرخایفی، ۱۳۸۴). با این حال خلاقیت در مراحل ابتدایی زندگی تکامل یافته و پیشرفته نیست و به همین دلیل نیازمند به توجه و هدایت است. قطعاً انسان به خلاقیت در تمامی عمر نیاز دارد. به همین علت گیلفورد خلاقیت را عمل یا رفتاری می شناسد که راه حل مناسبی برای مشکل ارائه می نماید و همه ما آگاهیم که خلاقیت در سازمانها علی الخصوص سازمانهای آموزشی چقدر می تواند به نفع سازمان و ذینفعان آن سازمان باشد. فهرست مطالب فرم طرح تحقیق اطلاعات مربوط به دانشجو اطلاعات مربوط به استاد راهنما اطلاعات مربوط به استادان مشاور اطلاعات مربوط به پایان نامه بیان مسأله (تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق) فرضیه های تحقیق سوابق مربوط (بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج بدست آمده در داخل و خارج از کشور، نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق) اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع تحقیق فرضیه ها فرض اصلی سوالات تحقیق اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورت…

پروپوزال بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت زنان خانه دار

یکی از عرصه‌ هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می‌ کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان‌ها به نمایش می‌ گذارد، عرصه فراغت (leisure) است. و فراغت عرصه‌ ای است که اختیار و آزادی انسان‌ها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می‌ کند فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌ های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال‌ ها و کردارهای جدید است. از این‌ رو است که گفته‌ اند فراغت می‌ تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را آشکار سازد و همچنین متقابلا اینکه افراد آن را چگونه سپری می کنند. این امر درباره فرهنگ رایج جامعه که هم امکاناتی را در اختیار افراد جامعه خود می گذارند، هم محدویتهایی بر اساس ارزشها و هنجارهای جاری جامعه را دارد، صدق می کند.از این رو بین طبقات مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و حتی سنین مختلف تفاوتی در چگونگی گذارن اوقات فراغت وجود دارد. فهرست مطالب مشخصات اصلی پروژه مشخصات تفصیلی پروژه تشخیص و تبیین مسأله سوالات محوری (فرضیه) اهداف و دستاوردهای مشخص و قابل حصول روش تحقیق نحوه جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز تأثیر انجام پروژه در رفع…

پروپوزال ارزیابی عوامل موثر بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی

فهرست مطالب فرم طرح تحقیق اطلاعات مربوط به دانشجو اطلاعات مربوط به استاد راهنما اطلاعات مربوط به استادان مشاور اطلاعات مربوط به پایان نامه بیان مسئله تعاریف متغیرها تعاریف مفهومی تعاریف عملیاتی متغیرها متغیرهای مستقل و تعریف عملیاتی آنها سوابق مربوط (بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق) فرضیه ها جامعه آماری اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورت های خاص انجام تحقیق) هدف کاربردی جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟ روش کار جدول زمان بندی مراحل انجام دادن تحقیق از زمان تصویب تا دفاع نهایی فهرست منابع و مآخذ هزینه های تحقیق پایان نامه تأییدات تعداد صفحات: ۱۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.