پرسشنامه اثربخشی اساتید دانشگاه

آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰
هدف: ارزیابی اثربخشی تدریس اساتید دانشگاه
زیر مقیاس ها: نظم و سازماندهی – نحوه تدریس – مهارتهای تخصصی – نحوه ارزیابی – اخلاق
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعداد صفحات: ۲
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند