پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت (CAS)

سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۳۲
هدف: ارزیابی نگرش ها و باورهای افراد نسبت به خلاقیت
زیر مقیاس ها: اطمینان از عقاید خود – احساس خیال پردازی – جهت گیری نظری و زیبایی شناختی – آزادی در بیان افکار – تمایل به نوآوری
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعداد صفحات: ۵
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند