پرسشنامه وفاداری مشتری راندل تیل

سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۲۶
هدف: سنجش میزان وفاداری مشتریان
زیر مقیاس ها: وفاداری نگرشی – رفتار شکایتی – تمایل به وفادار بودن – مقاومت در مقابل پیشنهاد رقابتی – وفاداری موقعیتی
سازندگان پرسشنامه: راندل تیل
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
سال انتشار: ۲۰۰۵
تعداد صفحات: ۸
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند