پروپوزال نقش مهارت های روانی و هوش هیجانی در پیش بینی راهبردهای مدیریت تعارض دبیران تربیت بدنی

سپتامبر 8, 2015

تعارض در بسیاری از سازمان ها به صورت یک مساله جدی وجود دارد و می تواند سازنده و یا مخرب باشد. تعارض می تواند بر عملکرد سازمان ها اثرات ناگوار گذاشته، شرایطی را بوجود آورد که سازمان بسیاری از منابع خود را از دست بدهد تا آنجا که حتی می تواند موجب انحلال سازمان گردد و از طرف دیگر می تواند نتایج سودمندی در پی داشته، موجب خلاقیت، نوآوری و بهره وری نیروی انسانی گردد.

فهرست مطالب

اطلاعات مربوط به دانشجو
اطلاعات مربوط به استاد راهنما
اطلاعات مربوط به پایان نامه
بیان مسأله اساسی تحقیق
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مرور ادبیات و سوابق مربوطه
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)
هدف کلی
اهداف اختصاصی
فرضیه تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
مدیریت تعارض
تعریف مفهومی
تعریف عملیاتی
مهارت های رانی
تعریف مفهومی
تعریف عملیاتی
هوش هیجانی
تعریف مفهومی
تعریف عملیاتی
روش شناسی تحقیق
متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها
پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز
پرسشنامه مهارت های روانی اتاوا – ۳
پرسشنامه هوش هیجانی برادبری، گریوز
جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه
روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
منابع و مآخذ
استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد
زمان بندی انجام تحقیق
صورتجلسه گروه تخصصی
صورتجلسه شورای (پژوهشی) دانشکده
فرم اطلاعات پایان نامه
فرم تعهد اساتید در قبال نتایج حاصل از پایان نامه
فرم تعهد دانشجویان در قبال نتایج حاصل از پایان نامه

تعداد صفحات: ۲۱
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات هوش هیجانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات هوش هیجانی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند