مقیاس اختلال استرس پس از سانحه فوا و همکاران (مصاحبه تشخیصی PTSD براساس معیارهای DSM-IV-TR)
پرسشنامه / ژانویه 21, 2016

تعداد گویه ها: ۱۹ هدف: بررسی اختلال استرس پس از سانحه زیر مقیاس ها: رویداد فشارزا – تجربه مجدد رویداد – اجتناب از محرک های مرتبط با رویداد فشارزا – افزایش برانگیختگی سازندگان پرسشنامه: فوا و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۳۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه استرس و فرسودگی کاری والدین
پرسشنامه / ژانویه 14, 2016

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش استرس و فرسودگی کاری والدین معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس تنش درک شده کوهن و همکاران (PSS-4)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۴ هدف: سنجش درجه ای که موقعیت های موجود در زندگی فرد، تنش زا ارزیابی می شود سازندگان پرسشنامه: کوهن و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس تجدیدنظر شده استرس پرستاری فرنچ و همکاران (ENSS)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۵۷ هدف: سنجش استرس پرستاری زیر مقیاس ها: مرگ و مردن – تعارض با پزشکان – عدم آمادگی هیجانی کافی – مشکلات در رابطه با همکاران – مشکلات در رابطه با پرستاران – حجم کار – عدم اطمینان در مورد درمانها – بیماران و خانواده های آنها – تبعیض نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۲۰۰۰ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس استرس ضربه ثانوی براید (STSS)
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۱۷ هدف: سنجش میزان علایم اختلال استرس پس از ضربه ثانویه مطابق با علایم و ملاک های تشخیصی اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) در DSM-IV زیر مقیاس ها: افکار و تصورات مزاحم – پاسخ های اجتنابی – علائم برانگیختگی افرادی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۳۲ هدف: ارزیابی استرس شغلی در مدیران و تصمیم گیرندگان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس استرس ادراک شده کوهن و همکاران (PSS-14)
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: سنجش میزان استرس ادراک شده با ارزیابی احساسات و افکار فرد سازندگان پرسشنامه: کوهن و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس استرس ادراک شده کوهن و همکاران (PSS-10)
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان استرس ادراک شده با ارزیابی احساسات و افکار فرد سازندگان پرسشنامه: کوهن و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.