مقیاس آمادگی برای خودراهبری در یادگیری گاگلیلمینو (SDLRS)
پرسشنامه / دسامبر 16, 2016

تعداد گویه ها: ۵۸ هدف: ارزیابی آمادگی برای خودراهبری در یادگیری و بررسی اولویت های یادگیری و نگرش نسبت به یادگیری زیر مقیاس ها: گشودگی بر روی فرصت های یادگیری – خودپنداره به عنوان یک فراگیر اثربخش – ابتکار و استقلال در یادگیری – مسئولیت پذیری برای یادگیری شخصی – عشق به یادگیری – خلاقیت – جهت گیری مثبت به آینده – قابلیت استفاده از مهارت های اساسی مطالعه و یادگیری سازندگان پرسشنامه: گاگلیلمینو معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۷ تعداد صفحات: ۱۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه انگیزه یادگیری دی ژی
پرسشنامه / دسامبر 16, 2016

تعداد گویه ها: ۶۶ هدف: ارزیابی انگیزه یادگیری زیر مقیاس ها: کیفیت خدمات داخلی – فرهنگ یادگیری سازمانی – رضایت شغلی – تعهد عاطفی – تعهد مداوم – تعهد هنجاری سازندگان پرسشنامه: دی ژی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۵ تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس رویکردهای یادگیری میلر و همکاران (SPQ)
پرسشنامه / نوامبر 30, 2016

تعداد گویه ها: ۳۲ هدف: ارزیابی رویکردهای یادگیری زیر مقیاس ها: اهداف یادگیری – اهداف عملکرد – اهداف ابزاری / آینده – ادراک از توانایی – ارزش گذاری درونی و بیرونی سازندگان پرسشنامه: میلر و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۹ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه خود راهبری در یادگیری
پرسشنامه / نوامبر 18, 2016

تعداد گویه ها: ۵۵ هدف: سنجش میزان خودراهبری در یادگیری معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه تأثیر سرمایه فکری و یادگیری بر نوآوری سازمانی
پرسشنامه / می 28, 2016

تعداد گویه ها: ۵۵ هدف: بررسی تأثیر سرمایه فکری و یادگیری بر نوآوری سازمانی زیر مقیاس ها: دوگانگی زمینه ای – دوگانگی ساختاری – دوگانگی همزمان – دوگانگی با فاصله زمانی – یادگیری اکتشافی – یادگیری بهره بردارانه – نوآوری اکتشافی – نوآوری بهره بردارانه – سرمایه انسانی عمومی – سرمایه انسانی متخصص – سرمایه اجتماعی کارآفرینانه – سرمایه ساختاری مکانیک – سرمایه ساختاری ارگانیک معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

آزمایش یادگیری ارادی و اتفاقی
پرسشنامه / ژانویه 21, 2016

هدف: بررسی یادگیری از طریق اتفاقی و ارادی و نشان دادن کارآیی و کارآمدی سبک یادگیری و تأثیرگذاری در رفتار فرد معرفی آزمایش: دارد مبانی نظری: دارد روش اجرا: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی بوفارد و همکاران
پرسشنامه / دسامبر 27, 2015

تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: سنجش میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی سازندگان پرسشنامه: بوفارد، بویس ورت، وزیو و لاروشه معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۵ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مستند اقدام پژوهی چگونه توانستیم با شیوه های یادگیری متنوع درصد قبولی دانش آموزان خوابگاهی پایه سوم مدرسه راهنمایی نمونه دولتی را در آزمونهای ورودی دبیرستان های خاص نسبت به سالهای گذشته افزایش دهیم؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 21, 2015

گزینش دانش آموزان در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی براساس رتبه فضلی و ملاک پذیرش آنان مجموع معدل امتحانات پایانی خرداد ماه پایه پنجم ابتدایی و نمره آزمون ورودی است. پذیرش دانش آموزان در مدارس نمونه دولتی ۶۰ درصد دانش آموزان روستایی و ۴۰ درصد دانش آموزان شهری است. به علت ضعف پایه تحصیلی روستاییان در مقایسه با دانش آموزان شهری و از طرفی به علت حمایت نشدن علمی، تربیتی و … از طریق اولیاء خود، نداشتن سرپرست متخصص مشاوره و راهنمایی در خوابگاه، نداشتن دبیر راهنما در محیط خوابگاه، نبود برنامه های تربیتی منظم، وجود خلاءهای عاطفی و … توان لازم برای فعالیتهای آموزشی را از آنها سلب کرده است و درصد قبولی این نوع دانش آموزان در آزمونهای دبیرستان های نمونه دولتی و استعدادهای درخشان نسبت به سالهای گذشته کمتر شده است. با برنامه ریزی و برپایی کلاسهای تقویتی در محیط خوابگاه، آزمونهای مخصوص دانش آموزان خوابگاهی. اجرای «طرح مطالعاتی» برپایی کتابخانه تخصصی در خصوص مکمل کتابهای درسی، پاسخ به سوالات از طریق وبلاگ نویسی و … توانستم شور و نشاط را در بین دانش آموزان خوابگاهی برقرار کنیم و درصد قبولی آنها را در آزمونهای ورودی به دبیرستان های استعدادهای درخشان نمونه دولتی و هنرستانهای نمونه دولتی…

مستند اقدام پژوه چگونه توانستم یادگیری (ضعف درسی) دانش آموزانم را بهبود بخشم؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 18, 2015

بارها در کلاس درس خود مشاهده می کردم که تعدادی از دانش آموزانم به دلایل مختلفی نسبت به بقیه دچار افت تحصیلی هستند و در ارزشیابی های کتبی و شفاهی نمرات پایینی کسب می کنند و والدین آنها از این موضوع احساس رنج می نمودند و با همه تلاش در پی جبران آن بر می آمدند. در بسیاری از مواقع می دیدم که شاگردانم دچار تحقیرها و سرزنش ها و تنبیهات قرار می گرفتند و گاهی نیز گره بسته ی آنان با اتخاذ مواضع نادرست والدین یا خود من بسته تر می شد. با مشاهده ی این مسأله در کلاسم تصمیم گرفتم با پیدا کردن راه حل های مناسب و ابتکاری سرنوشت آنها را تغییر دهم، در نتیجه با مطالعه کتاب های گوناگون و تحقیقات انجام شده قبلی توانستم قبل از امتحانات نوبت اول، با برگزاری جلسات مداوم با اولیا و با اجرای سه روش شامل: ۱- دادن برنامه پیشنهادی درسی ۲- رودررویی و تبادل نظر دانش آموز قوی با ضعیف ۳- تهیه فرم نظارت خانواده بر امور درسی فرزندشان روز به روز به فراگیری آنان روح تازه ای بخشیده، وضعیت درسی آنها را بهبود بخشیده و آنها را موفق و شاد ببینم. فهرست مطالب چکیده مقدمه توصیف وضعیت موجود…

پرسشنامه یادگیری سازمانی
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۲۶ هدف: سنجش میزان یادگیری سازمانی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.