مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم خلاقیت دانش آموزان اول ابتدایی خود را بهبود بخشم؟

آگوست 25, 2016

درباره مفهوم خلاقیت تعاریف متعدد و گاه متضادی ارائه شده است ولی در مورد تعریف زیر یک اتفاق نظر کلی مشاهده شده است:
«خلاقیت توانایی فرد برای تولید ایده ها، نظریه ها، بینش ها یا اشیاء جدید و بدیع و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینه ها است که توسط متخصصان، اصیل و از نظر علمی، زیبا شناسی، تکنولوژی، اجتماعی با ارزش تلقی گردد.» (ورنون، ۱۳۸۵، ص ۹۴).
در قرآن نیز از آفرینندگی گاهی بر معنی تسخیر تعبیر شده است « سخر لکم ما فی السموات فی الارض جمیعاً» (سوره جاثیه – آیه ۱۳) یعنی خداوند بر پدیده‌های طبیعی آن چنان نیرویی بخشید که انسان می‌تواند با قدرت تسلط و حاکمیتی که دارد در آن تصرف نموده و هر گونه دگرگونی و سازندگی در آن بوجود آورد.

فهرست مطالب

توصیف وضعیت موجود
الف) موقعیت جغرافیایی
ب) موقعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی
ج) وضعیت فیزیکی مدرسه
د) وضعیت انسانی، عاطفی
گردآوری اطلاعات (شواهد ۱)
ارائه راه حل های مختلف برای حل مسئله
انتخاب راه حل موقت
تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها
انتخاب راه حل جدید
اجرای راه حل یا راه حل های انتخاب شده
ارزیابی از اقدام جدید – گردآوری اطلاعات برای ارزیابی (شواهد ۲)
تحلیل داده های حاصل از شواهد ۲
اعتبار سنجی، اعتبار بخشی
تجدید نظر نهایی
نتیجه گیری نهایی و پیشنهادها
اطلاع رسانی و آگاه سازی
منابع
ضمایم

تعداد صفحات: ۲۵
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند