مقاله بررسی موانع بروز خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان ، معلمان و مدیران

سپتامبر 11, 2015

خلاقیت و نوآوری از جمله عواملی است که نقش بسیار مهمی در توسعه و حل مشکلات آموزش و پرورش دارد. بنابراین سازمانهای آموزشی که در فکر پویایی هستند، به این مفهوم توجه ویژه‏ای دارند و برای نهادینه کردن تفکر خلاق در معلمان و دانش آموزان تلاش می کنند. اما همواره موانعی در راه تفکر خلاق وجود دارد که افراد به دلیل ناآگاهی از این موانع و یا بی ‏توجهی به آن در دستیابی به آن ناموفق هستند. ضمنا تنها وجود نداشتن موانع موجب ایجاد تفکر خلاق در سازمان نمی‏ شود؛ بلکه عامل تشویق افراد به کارگیری این تفکر موتور محرکه افراد در حرکت به سوی ایده‌های خلاق است و سازمانهایی که بدین سو سوق داده می شوند هر روز نوآورتر می شوند و نوآوری راه نجات این سازمانها محسوب می شود. باتوجه به اینکه تاکید اصلی در این مقاله بررسی موانع بروز خلاقیت و نوآوری در محیط آموزشی بوده است. در این راستا تلاش شده تا ضمن بیان خلاصه ای از اهمیت مسئله خلاقیت و نوآوری در توسعه، رشد و بقای سازمانهای آموزشی ، سپس موانع آن مورد شناسایی و راههای غلبه بر آنها را ارائه کند.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری
اهمیت خلاقیت و نوآوری
تفاوت خلاقیت و نوآوری
محیط آموزشی، خلاقیت و نوآوری
جهت گیری خلاقیت در سازمان های آموزشی
موانع خلاقیت
تهدیدها
فرصت ها
موانع خلاقیت و نوآوری دانش آموزان و معلمان
موانع خلاقیت و نوآوری مدیران
راه برداشتن موانع
راه حل های پیشنهادی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

تعداد صفحات: ۲۱
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند