پایان نامه رابطه بین خلاقیت و اثربخشی آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه

سپتامبر 3, 2015

هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه بین خلاقیت و اثربخشی آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاههای آزاد اسلامی است . این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است . جامعه آماری متشکل از کلیه اعضای هیأت علمی و دانشجویان در سال ۱۳۸۷ به ترتیب به تعداد ۱۰۰ نفر،۳۴۶۰ نفر که با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری به ترتیب ۸۰ و۸۰۰ می باشد . برای جمع آوری اطلاعات از دو نوع پرسشنامه که پایایی و روایی آنها به ترتیب ۷۲/۰ و ۷۷/۰ محاسبه شده بود استفاده گردید . برای آزمون فرضیه ها از همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یک راهه استفاده شده است.

نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین خلاقیت اعضای هیأت علمی و اثربخشی آموزشی و پژوهشی آنها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.بین خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی تفاوت وجود دارد و همچنین اثربخشی آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی متفاوت است (با سطح معناداری ۰۵/۰).

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف اختصاصی
سوالات تحقیق
فرضیه‌های تحقیق
متغییر های موجود در تحقیق
تعریف اصطلاحات
تعریف عملیاتی
تعریف نظری
شاخص های پژوهشی
بخش کیفی
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
مفهوم خلاقیت
اهمیت خلاقیت
دیدگاه های مختلف در مورد خلاقیت
روشهای مختلف خلاقیت
فنون و تکنیکهای خلاقیت
فرآیند خلاقیت
انواع سازمان ها از لحاظ خلاقیت
انواع خلاقیت
تفاوت خلاقیت و نوآوری
عوامل موثر بر خلاقیت ونوآوری
موانع خلاقیت و نوآوری
نوآوری در آموزش عالی بر مبنای مدل بالدریج
معیار بالدریج برای تعالی عملکرد
نوآوری در دانشگاه ویسکانسین
کلید موفقیت مدیریت تغییرات
درسهای فراگرفته شده
معلم و شیوه های پرورش تفکر اخلاق
شیوه های گوناگن تدریس
فعال شدن شاگردان در کلاس
استفاده از روش بارش مغزی
ایجاد زمینه ی تفکر
ارتباط با اذهان خلاق
تشویق اندیشه ها و پیشرفت ها ی بکر وناب
ویژگیهای اساتید خلاق
راهکارهای توسعه خلاقیت اعضای هیأت علمی
رسالتها و وظایف آموزش عالی
نقش دانشگاه ها در تحقق وظایف آموزشی عالی
اثربخشی
ارزیابی آموزشی
تعاریف ارزشیابی اثر بخشی و الگوهای مرتبط به آن
الگوی کرک پا تریک : رهیافت جامع در ارزشیابی اثر بخشی
هدف و ضرورت اثر بخشی آموزشی در دانشگاهها
طراحی سیستم ارزیابی استاد
ارزیابی استاد در کلاس درس
چارچوپ جامع برای تدریس حرفه ای
خصوصیات معلمین اثر بخش
چگونه می توان اثر بخشی معلمان را افزایش داد ؟
اثر بخشی پژوهشی
موانع
نظام آموزشی جامعه
چالشها و تنگناهای فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی
راهکارهای کاهش مسایل و مشکلات پژوهشی اعضای هیأت علمی
تفاوت پژوهش و ارزیابی آموزشی
مروری بر شاخص های ارزیابی پژوهش در آموزش عالی ایران
شاخص های پژوهشی
تحقیقات خارجی
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری
متغییرهای تحقیق
ابزارهای اندازه گیری تحقیق
پرسشنامه خلاقیت رندسیپ
پرسشنامه اثربخشی آموزشی
پرسشنامه اثربخشی پژوهشی
شیوه تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: یافته ها و نتایج تحقیق
مقدمه
یافته های توصیفی
تحلیل سوالات تحقیق
یافته های استنباطی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
یافته های تحقیق
یافته های توصیفی
سئوالات تحقیق
بحث و نتیجه‏ گیری فرضیه ها
پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
محدودیت‌های تحقیق
مشکلات تحقیق
منابع و مأخذ

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۳۲
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.